Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20381732 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
Adres: ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0 59 863 30 48, 0 59 862 11 81, kom. 501487 250
Opis:Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
zaprasza do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na zakup i
dostawę oleju napędowego w ilości 34.000 dm3 i benzyny
bezołowiowej w ilości 2.500 dm3.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty pisemne prosimy składać w zapieczętowanej kopercie na
adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pionierów 11
84-300 Lębork
z dopiskiem ,, DOSTAWA oleju napędowego i benzyny bezołowiowej"
,,Nie otwierać przed 18.12.2020 r. godz. 12;30
do dnia 18.12.2020 r. do godz. 12;00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020 r. o godz. 12;30 w siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Lęborku przy ul. Pionierów 11.
Termin składania:2020-12-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wymagania:Oferta musi być przygotowana zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (do odebrania w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku).
Wykaz dokumentów wymaganych od Oferentów zawiera specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
Piotr Wroński, tel. 58 8621181 wewn. 36, kom. 501487 250.
Danuta Złotowska-Cupa,
tel. 58 8621181 wewn. 44.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: