Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23878917 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2022-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa opału w sezonie grzewczym
Organizator:Zespół Szkół w Pietrowicach
Adres: Pietrowice 9, 48-100 Głubczyce
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 533 305 414, tel. 77/ 485-76-12 lub 533 305 415
Opis:zaprasza do złożenia ofert.
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA opału w sezonie grzewczym do Zespołu Szkół w Pietrowicach.
- węgiel kamienny orzech 50 ton o parametrach : wartość opałowa 28.000 - 30.000 kJ/kg, zawartość popiołu do 9 % , zawartość siarki do 0,7 %,
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin złożenia oferty od dnia 16.09.2022 r. do 21.09.2022 r.
3. Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół w Pietrowicach (sekretariat) do dnia
21.09.2022 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2022-09-21
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia od 23.09.2022 r. do 31.03.2023 r.
Wymagania:5. Warunki płatności: Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie
do dostawy w terminie 21 od daty otrzymania faktury.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim według dołączonego załącznika nr 1.
Kontakt:6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami:
? Bogdan Kulik, Dyrektor ZS w Pietrowicach, tel. 533 305 414,
? Małgorzata Blicharz, sekretarz ZS w Pietrowicach, tel. 77/ 485-76-12 lub
533 305 415
Źródło: Internet i własne
Załączniki: