Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oznakowania oraz elementów zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
Adres: Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.56 657 78 43
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:DOSTAWA oznakowania oraz elementów zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych w administracji ZZ Toruń.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowania oraz elementów zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych w administracji ZZ Toruń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (OPZ).
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty 25.10.2023 08:00
Termin składania:2023-10-25
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
Popiełuszki 3
87-100 Toruń
Lidia Fudała
tel.56 657 78 43
Kod CPV:31523200-0, 34922100-7, 44523000-2
Numer dokumentu:GD.ROZ.2711.227.2023.ZZ.5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: