Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paliw płynnych
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkańców S.A. Pogotowie Techniczne w Poznaniu
Adres: ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 639 7018 / kom. 607603079, tel. 61 639 7018 , kom. 607603079
E-mail:
Opis:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Pogotowie Techniczne, ul. Janickiego 20 w Poznaniu zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych przy rozliczeniach bezgotówkowych w formie kart paliwowych.
Obmiar/powierzchnia:
1. maksymalnie 15 000,00 litrów oleju napędowego
2. maksymalnie 500,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95
3. maksymalnie 70 litrów dodatku do paliwa AdBlue
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 10.01.2020 do 14:00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Pogotowie Techniczne ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań pok. 2
Oferty prosimy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopisanym numerem oferty.
Termin składania:2020-01-10
Kontakt:Osoba do kontaktu: Kierownik Pogotowia Technicznego Pani Ewa Maria Tomczak, nr tel. 61 639 7018 , kom. 607603079, e-mail ewa.tomczak@mpgm.poznan.pl, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkańców, Pogotowie Techniczne, ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań pok 2.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: