Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących oraz artykułów biurowych
Organizator:Zarząd Powiatu Limanowskiego
Adres: ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
Województwo / powiat: małopolskie, pow. limanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Faks: 018 33-37-880
E-mail:
Opis:Dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących oraz artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących oraz artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej, w tym Krytej Pływalni w Limanowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: ,,Dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej"
Wspólny Słownik Zamówień: 30197644-2 - Papier kserograficzny, 30197630-1 - Papier do drukowania
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej, tj.:
1) papieru uniwersalnego, dostosowanego do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek, nie powodującego zużycia urządzeń utrwalających oraz wszelkiego rodzaju wałków w drukarkach i ksero, pakowanego w ryzie 500 sztuk dla A2, A3 i A4 oraz pakowanego w ryzie 250 sztuk dla A1, o następujących parametrach:

biały:
o gramatura - 80 +/- 3 g/m2,
o białości - 161 +/- 3 CIE,
kolorowy:
o gramatura - 80 +/- 3 g/m2

W ilościach:
1) papier biały A4 - 2700 ryz,
2) papier kolor A4 - 3 ryzy,
3) papier biały A3 - 63 ryzy,
4) papier biały A1 - 3 ryzy,
5) papier biały A2 - 1 ryza.

2) Papieru białego standard bezpyłowego do ploterów o gramaturze 90 +/- 3g/m2, pakowany w rolce 50 mb.
W ilościach:
1) Papier standard A0+ (szer. 914mm) - 3 rolki
2) Papier standard A1 (szer. 594mm) - 3 rolki
Oferowany papier powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów:
a) Błękitny Anioł,
b) Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC)
c) BIO - produkt ekologiczny,
d) Fair Trade - Sprawiedliwy Handel,
e) Eco Garantie,
f) TÜV SÜD,
g) Nordycki Łabędź
h) Europejska Stokrotka.
Papier będzie dostarczany partiami do budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, w miesięcznych odstępach czasowych lub w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty z tym związane.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie zostało wskazane w załączniku do SWZ pn.: Kalkulacja cenowa dla zadania częściowego nr 1. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia w roku 2017 oraz przewidywanego zapotrzebowania dla okresu trwania umowy i mogą być wyższe lub niższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach wartości umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny za poszczególne produkty pozostaną bez zmian.

2
Temat: ,,Dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących na potrzeby Krytej Pływalni w Limanowej"
Wspólny Słownik Zamówień: 30197644-2 - Papier kserograficzny, 30197630-1 - Papier do drukowania
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących na potrzeby Krytej Pływalni w Limanowej, tj.:
1) papieru uniwersalnego, dostosowanego do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek, nie powodującego zużycia urządzeń utrwalających oraz wszelkiego rodzaju wałków w drukarkach i ksero, pakowanego w ryzie 500 sztuk, wg parametrów:
biały:
o gramatura - 80 +/- 3 g/m2,
o białości - 161 +/- 3 CIE,
W ilościach - papier biały A4 - 50 ryz,
Oferowany papier powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów:
a) Błękitny Anioł,
b) Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC)
c) BIO - produkt ekologiczny,
d) Fair Trade - Sprawiedliwy Handel,
e) Eco Garantie,
f) TÜV SÜD,
g) Nordycki Łabędź
h) Europejska Stokrotka.
Papier będzie dostarczany partiami do budynku Krytej Pływalni w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 37, w miesięcznych odstępach czasowych lub w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty z tym związane.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie zostało wskazane w załączniku do SWZ pn.: Kalkulacja cenowa dla zadania częściowego nr 2. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia w roku 2017 oraz przewidywanego zapotrzebowania dla okresu trwania umowy i mogą być wyższe lub niższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach wartości umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny za poszczególne produkty pozostaną bez zmian.

3
Temat: ,,Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej"
Wspólny słownik zamówień: 30192000-1 - Wyroby biurowe, 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy, 30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby, 30199230-1 - Koperty, 22810000-1 - rejestry papierowe lub tekturowe, 22600000-6 - Tusz, 22800000-8 - Rejestry, Księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury, 30199410-7 - Papier samoprzylepny, 22990000-6 - Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 22900000-9 - Różne druki, 30197620-8 - Papier do pisania
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej fabrycznie nowych artykułów biurowych, wg parametrów i w ilościach orientacyjnie określonych w załączniku do SWZ pn.: Kalkulacja cenowa dla zadania częściowego nr 3.
Artykuły biurowe będą dostarczane partiami do budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, w miesięcznych odstępach czasowych lub w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty z tym związane.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie zostało wskazane w Kalkulacji cenowej dla zadania częściowego nr 3, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia w roku 2017 oraz przewidywanego zapotrzebowania dla okresu trwania umowy i mogą być wyższe lub niższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach wartości umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny za poszczególne produkty pozostaną bez zmian.

4

Temat: ,,Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krytej Pływalni w Limanowej"
Wspólny słownik zamówień: 30192000-1 - Wyroby biurowe, 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy, 30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby, 30199230-1 - Koperty, 22810000-1 - rejestry papierowe lub tekturowe, 22600000-6 - Tusz, 22800000-8 - Rejestry, Księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury, 30199410-7 - Papier samoprzylepny, 22990000-6 - Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 22900000-9 - Różne druki, 30197620-8 - Papier do pisania
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Krytej Pływalni w Limanowej fabrycznie nowych artykułów biurowych, wg parametrów i w ilościach określonych w załączniku do SWZ pn.: Kalkulacja cenowa dla zadania częściowego nr 4.
Artykuły biurowe będą dostarczane partiami do budynku Krytej Pływalni w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 37, w miesięcznych odstępach czasowych lub w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty z tym związane.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie zostało wskazane w Kalkulacji cenowej dla zadania częściowego nr 4, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia w roku 2017 oraz przewidywanego zapotrzebowania dla okresu trwania umowy i mogą być wyższe lub niższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach wartości umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny za poszczególne produkty pozostaną bez zmian.
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej, I piętro, budynek B do dnia 24.01.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.01.2018 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 204, II piętro, budynek B.
Termin składania:2018-01-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji:

1) Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej - dla zadania częściowego nr 1 i 3;

2) Budynek Krytej Pływalni przy ul. Zygmunta Augusta 37 w Limanowej - dla zadania częściowego nr 2 i 4.
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie - zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina Gancarczyk - Biuro Zamówień Publicznych, Fax.: (18) 33 37 872, e-mail: karolina.gancarczyk@powiat.limanowa.pl

2) W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Zbigniew Rząsa - e-mail: gt@powiat.limanowa.pl
Źródło: Internet i własne