Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18042853 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2019-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pelletu drzewnego
Organizator:Gmina Sitno
Adres: Sitno 73, 22-424 Sitno
Województwo / powiat: lubelskie, pow. zamojski
Państwo: Polska
Telefon / fax:84 6113956, 846113940, fax. 846112308,
E-mail:
Opis:Zapytanie o cenę pelletu drzewnego wraz z dostawą dla mieszkańców Gminy Sitno

Przedmiotem zapytania jest dostawa pelletu drzewnego dla mieszkańców Gminy Sitno w ilości około 100
ton o poniższych parametrach:
o pellet drzewny klasy Al, A2 oraz B wg normy EN ISO 17225-2:2014.
o pellet pakowany w worki 15 kg lub 20 kg.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 01.10.2019 r. do godz. 15:00,
w formie elektronicznej na adres: k.maluga@sitno.gmina.pl
Termin składania:2019-10-01
Wymagania:Sposób przygotowania Oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
2. W ofercie proszę uwzględnić kwotę netto oraz brutto za wykonanie powyższej dostawy oraz kwotę
za poszczególne klasy pedetu.
3. W ofercie proszę uwzględnić koszt dostawy do mieszkańca (teren całej Gminy Sitno).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: