Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17963488 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa piachu
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o
Adres: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. kontaktowy: 663661361
E-mail:
Opis:Dostawa piachu wiślanego.
w ilości 120 ton.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-09-12 o godz. 14:00
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: tomasz.ciechanski@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Termin składania:2019-09-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" ul. Kampinoska 1, 01-934
Warszawa.
Dostawa do 18 września 2019 r.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2019-09-18.
Wymagania:Forma płatności: przelew 30 dni.
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena 100%
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Tomasz Ciechański
Tel. kontaktowy: 663661361
Źródło: Internet i własne
Załączniki: