Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21810913 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa przetwornika wagowego Benninghoven Sartorius PR 5220/00
Organizator:LOTOS Asfalt Sp. z o.o
Adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:DOSTAWA przetwornika wagowego Benninghoven Sartorius PR 5220/00 do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło
Treść zapytania:
Zapytanie ofertoweSzanowni Państwo,
LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.
1.Przedmiot zapytania:
DOSTAWA 1 sztuki przetwornika wagowego Benninghoven Sartorius PR 5220/00 do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło zgodnie z wyszczególnieniem:
W załączeniu foto tabliczki przetwornika.
2.Terminy realizacji przedmiotu zapytania:
Wymagany termin realizacji zgodnie z Ofertą.
3.Warunki dostawy:
DDP LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zgodnie z Incoterms 2010,
Dostawca oświadcza iż akceptuje Ogólne Warunki Zamówienia - załącznik nr 1
4.Forma i treść oferty: Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonym terminie. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim uczestnikom postępowania w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
6.LOTOS Asfalt, Zakład Produkcyjny Jasło, zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
UWAGA!
?LOTOS Asfalt, informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową isystemy przepustkowe.
?LOTOS Asfalt, oświadcza, żenie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
?LOTOS Asfalt, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. DOSTAWA przetwornika wagowego Benninghoven Sartorius 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "DOSTAWA przetwornika wagowego Benninghoven Sartorius PR 5220/00 do LOTOS Asfalt Zakład Produkcyjny Jasło "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1215140,4171ab6d4fb3005349a9630362d80b81.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
31- 08- 2021 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
06- 09- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
03- 09- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1215140,4171ab6d4fb3005349a9630362d80b81.html
Termin składania:2021-09-06
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Wojciech Pyznar
tel:
e-mail: wojciech.pyznar@lotosasfalt.pl
Numer dokumentu:Z167/171776
Źródło: Internet i własne
Załączniki: