Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24317652 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa regałów metalowych
Organizator:Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Adres: ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 207-60-00
Opis:DOSTAWA 146 regałów metalowych do składów chronologicznych
Realizacja przedmiotu zamówienia polegała będzie na dostawie 146 regałów metalowych do składów chronologicznych o parametrach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 7 grudnia 2022 r.
Termin składania:2022-12-07
Miejsce i termin realizacji:DOSTAWA nastąpi do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.
Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r.
Numer dokumentu:2401-ILZ.261.151.2022
Źródło: Internet i własne