Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25002728 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa samochodu ciężarowego
Organizator:Starostwo Powiatowe w Legionowie
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-22) 774-20-17, 774-20-18, 764-01-00, tel.: 22 764 02 50
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
Starostwo Powiatowe w Legionowie Wydział Obsługi
Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:
Dostawie samochodu ciężarowego typu VAN dla potrzeb Powiatu Legionowskiego
Miejsce i termin składania ofert: Ofert należy składać w formie elektronicznej (skan wypełnionego druku oferty oraz specyfikacji technicznej) na adres: os@powiat-legionowski.pl w terminie do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 11.00
Termin składania:2023-04-14
Wymagania:Kryterium wyboru oferty jest cena 100%
Kontakt:Kontakt:
tel. (0-22) 774-20-17, 774-20-18, 764-01-00, 764-04-00
fax (0-22) 774-25-51, 764-04-50
e-mail: kancelaria@powiat-legionowski.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Grzegorz Ziemichód - Naczelnik Wydziału Obsługi os@powiat-legionowski.pl tel.: 22 764 02 50
Źródło: Internet i własne
Załączniki: