Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27256233 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa samochodu ciężarowego
Organizator:Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 12 42 42 396, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484, 12 620 32 97, 12 620 32 40
E-mail:
Opis:DOSTAWA samochodu ciężarowego - wywrotki 4x2.
1.Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
DOSTAWA samochodu ciężarowego - wywrotki 4x2.
Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA samochodu ciężarowego - wywrotki 4x2.
Samochód ciężarowy wywrotka DMC 18 000 [kg].
o
ilość sztuk: 1
1. Dane techniczne podwozia pojazdu:
Główne elementy pojazdu:
o rok produkcji: min. 2024
o podwozie: 4x2
o rodzaj paliwa: ON
o moc: min. 300 [KM]
o pojemność silnika: min. 10 000 [cm3]
o moment obrotowy - min. 1500 [Nm]
o DMC: 18 000 [kg]
o samochód winien spełniać wszystkie kryteria dotyczące norm ekologicznych
i bezpieczeństwa dla danego typu pojazdów dopuszczonych do ruchu w UE, szczególnie
dotyczących:
1. Zużycie energii
2. Emisja tlenków węgla
3. Emisja tlenków azotu
4. Emisja cząstek stałych
5. Emisja węglowodorów
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
kabina dzienna:
? długość: min. 2000 [mm]
? szerokość bez lusterek: min. 2400 [mm]
zderzak przedni stalowy
prześwit pod przednim zderzakiem: min. 340 [mm]
przednia belka przeciwnajazdowa
zawieszenie kabiny pneumatyczne (przód, tył)
kolor: srebrny metaliczny
tylne zawieszenie pneumatyczne (4 poduszki pneumatyczne na osi)
przednie zawieszenie: pneumatyczne
rozstaw osi: 3400÷3700 [mm]
skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana
hamulec silnikowy z układem dekompresyjnym
lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i sterowane
radio z możliwością połączenia telefonu bluetooth, sterowanie audio i telefonem
w kole kierownicy
fabryczna kamera cofania
podgrzewana przednia szyba.
Elementy podwozia:
o nośność przedniego zawieszeni: min. 8000 [kg]
o przedni stabilizator - wzmocniony
o nośność tylnego zawieszenia: min. 13 000 [kg]
o tylny stabilizator - wzmocniony
o blokada mechanizmu różnicowego
o hamulce tarczowe (przód, tył)
o dodatkowy hamulec postojowy na osi przedniej
o główny wyłącznik prądu na zewnątrz lub w pilocie zdalnego sterowania
o zbiorniki paliwa i AdBlue z kluczykiem
o przeciwrozbryzgowe chlapacze przednie
o aluminiowy zbiornik powietrza
o światła tylne diodowe (LED)
o osłona świateł tylnych
o wysokość przekroju ramy: min. 300 [mm]
o grubość profilu ramy: min. 7 [mm]
Zbiornik paliwa:
o pojemność zbiornika: min. 300 [dm3]
o materiał: aluminiowy
o z osłoną przelewową
Zbiornik AdBlue:
o pojemność zbiornika: min. 60 [dm3]
Ogólne:
o sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z kabiny kierowcy
o centralny zamek
o automatycznie włączane światła mijania
o reflektory główne LED z osłoną
o spryskiwacze reflektorów
o światła do jazdy dziennej - diody LED
o certyfikat wyciszenia - L
o belka dachowa na akcesoria
o światła ostrzegawcze (koguty) na kabinie LED
o hak holowniczy
o 2 gniazda elektryczne przyczepy
o Złącze pneumatyczne przyczepy
o Przyłącza na tylnej belce
Koła i opony:
o koło zapasowe oś przednia -mocowane na pojeździe wraz z windą umożliwiająca łatwy
demontaż i montaż na uchwycie
o podnośnik
o kompletny zestaw narzędzi
o przewód do pompowania kół
o średnica felg: 22,5 [?]
Wnętrze kabiny - funkcjonalność:
o kolumna kierownicy regulowane w trzech płaszczyznach
o tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
o ogranicznik prędkości do 90 km/h
o tempomat
o system kontroli trakcji (ESP)
o system adaptacyjnej kontroli trakcji
o system ostrzegania przed kolizjami z przodu z elektronicznym hamulcem
o układ monitorowania pasa ruchu
o układ wspomagania zmiany pasa ruchu oraz skrętu w prawo
o układ monitorowania reakcji kierowcy
o klimatyzacja automatyczna
o elektrycznie sterowane podnośnikami szyb
o sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
o elektrycznie podgrzewana przednia szyba
o kamera wsteczna zintegrowana z wyświetlaczem
o dwa trójkąty ostrzegawcze
o publikacje w języku polskim.
o podstawowy język komunikatów dla kierowcy: polski
o fotel kierowcy: zawieszony pneumatycznie, pas zintegrowany, podgrzewany
o podłokietniki fotelu kierowcy
o materiał siedzeń, ścian kabiny: winyl
o gumowe dywaniki podłogowe
o fabryczne ogrzewanie postojowe kabiny
o okno z tyłu kabiny
o pneumatyczny sygnał ostrzegawczy
o radio CB, antena CB
Specyfikacja zabudowy:
o L - długość gabarytowa ok.
4200 ÷ 5000 [mm]
o B - szerokość gabarytowa ok.
2500 [mm]
o H - wysokość burt:
800 [mm]
o podłoga 4 [mm] stal trudnościeralna Hardox 450
o burty boczne: 3 [mm] oraz 2 [mm]
o burta przednia prosta podwyższana
o lewa burta otwierana hydraulicznie HYDROBOARD (1 siłownik)
o prawa burta otwierana w osi dolnej i górnej ze wspomaganiem sprężynowym
o burta tylna z górnymi zawiasami
o zamki dolne otwierane automatycznie przy podnoszeniu skrzyni
o tylna półka zsypowa szufla Sneep - demontowana
Hydraulika:
o siłownik hydrauliczny podpodłogowy
o zbiornik oleju
o zawór główny + węże hydrauliczne
osterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny
opompa hydrauliczna
Wyposażenie dodatkowe:
o bariery boczne aluminiowe
o chlapacze przeciwbłotne na zawiasie
o sygnalizacja podniesienia skrzyni na pulpicie w kabinie
o podest od strony kierowcy za kabiną do zwijania plandeki,
o rozkładana drabinka ułatwiająca wejście na skrzynię od strony kierowcy za kabiną
o błotniki plastikowe pełne na tylne koła
o plandeka zwijana na burcie przedniej nie wchodząca w światło skrzyni
o koło zapasowe mocowane za kabiną z wciągarką
o uchwyty do ładunku po 4 szt. na stronę
o osłony świateł tylnych z uchylną kratką
o żółte światła obrysowe
o tablice wyróżniające
o konturowe oklejenie taśmami odblaskowymi
o wywrotka śrutowana, gruntowana i malowana w jednym uzgodnionym kolorze
srebrnym.
Inne informacje:
a) Ofertowany pojazd musi być zgodny z normami dla tego typu pojazdu, posiadać niezbędne
oznakowanie, wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na
bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom
prawnym.
b) Zatankowane do pełna zbiorniki (paliwa, AdBlue).
c) Przed przystąpieniem do realizacji samochodu z wyposażeniem Wykonawca przedstawi
projekt zabudowy do akceptacji Zamawiającego.
d) Samochód rejestruje WMK S.A. na podstawie kompletu dokumentów od wykonawcy.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub
wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli
z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego
wyłącznie przez polską instytucję.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (na koszt wykonawcy) do Bazy Transportu WMK
S.A. zlokalizowanego w Krakowie przy Ul. Lindego 9.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo
muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie
zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w
specyfikacji.
Wymagany minimalny wynosi: 12 miesięcy na kompletny pojazd, licząc od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia W przypadku udzielania różnych
okresów do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych
6.
7.
okresów gwarancji. Okres gwarancji należy podać jednoznacznie w miesiącach, a nie w
motogodz.ch (Mth).
Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji.
Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji j lub SWZ pojawiają się nazwy własne
materiałów, rozwiązań technicznych, należy je traktować jako minimalne standardy techniczne.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one
spełniać minimalne standardy techniczne wskazane w dokumentacji lub SWZ.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, Ul. Senatorska 1,
budynek ,,A", pok. nr 4, w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 9:15.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 14 czerwca 2024r. o godz. 9:30, w WMK S.A., Ul. Senatorska 1, budynek ,,A", pok. 6 (sala konferencyjna).
Termin składania:2024-06-14
Miejsce i termin realizacji:VIII.TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA
1.3.Wymagany przez zamawiającego cykl realizacji całości zamówienia: 5 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy. Realizacja zamówienia do dnia 15 grudnia 2024 r.
Oferty z dłuższym cyklem realizacji zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV
ust. 1 pkt 1 SWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
Przewidywany termin podpisania umowy: czerwiec/lipiec 2024 r.
Wadium:6 000,00 zł
Wymagania:II.INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU
1.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Wodociągach
Miasta Krakowa S.A. dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl (Załącznik
nr 1 do Polityki zakupowej - Zarządzenia nr 4/21 Prezesa Zarządu WMK S.A. z 18 stycznia 2021
r.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2023 r., poz. 1605 z zm.) zwanej dalej ,,ustawą" lub u.p.z.p. Zamówienie (,,zamówienie
sektorowe podprogowe") udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-
kanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi
stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją,
transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość
zamówienia jest niższa od kwoty 2 054 235 , tj. od równowartości kwoty 443 000 euro
określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych
kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2023 poz. 1605 z zm.).
W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się
przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza 400 000 złotych, w związku z czym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WMK S.A .ustanawia się wadium.
Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (zwaną dalej ,,specyfikacją" lub ,,SWZ") ze
wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi
komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej WMK S.A
www.wodociagi.krakow.pl/aktualnosci/przetargi/przetargi-regulaminowe i pobierana jest
samodzielnie przez wykonawców; na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części
może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia
i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie
internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej
formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość
umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub
wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych
dokumentów odpowiada wykonawca.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez WMK S.A. oraz
wykonawców muszą być składane pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
- w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu forma
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
pisemna obowiązuje wyłącznie dla ofert, natomiast dla wszelkich czynności podejmowanych po
złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te
wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania,
informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności
związanych ze środkami ochrony prawnej - obowiązuje forma pisemna lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma
pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać
niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za
przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata środkami komunikacji elektronicznej.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie
oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie
towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą
(innymi wykonawcami).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
Dział Przetargów i Umów Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (w budynku ,,A", wejście
bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie
soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Centrum Obsługi
Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00,
w poniedziałki - do 17:00.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na stronie
internetowej WMK S.A.
IV.OFERTY CZĘŚCIOWE
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji.
Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV
ust. 1 pkt 1 SWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
V.
PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA NA PODOBNE DOSTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień na podobne dostawy.
VI.NIEDOPUSZCZALNOŚĆ OFERT WARIANTOWYCH
1.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony
w SWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).
Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1
SWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
2.
VII.ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na
stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie
internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz
wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.
Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie
internetowej.

IX.WIZJA LOKALNA
2.
Nie ma potrzeby przeprowadzania wizji lokalnej.
X.UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@wodociagi.krakow.pl) albo pisemnie.
Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich
objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj.
umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do WMK S.A. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania
wniosków i pytań.
Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie
na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania
odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.
3.
4.
5.
XI.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez WMK S.A.
(zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza
specyfikacja.
Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) - na adres wskazany
w SWZ.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający
domniema, iż pismo wysłane na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: ,,Dział
Przetargów i Umów WMK S.A." oraz podaniem numeru postępowania.
W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie określonym w rozdziale XXIII ust. 3 SWZ,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć / uzupełnić / poprawić)
w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze
stosownych przepisów.
Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lp.Imię, nazwisko, stanowiskoDział (Zakład), adres
1.Małgorzata Zając
St. inspektor ds. przetargówDz. Przetargów i Umów,
Kraków, ul. Senatorska 1,
budynek ,,A", pok. nr 4
Nr telefonuUwagi
tel. 12 42 42 392sprawy
formalne
XII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie przesłanek określonych w rozdziale XIII ust. 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru załączonego do nin.
specyfikacji;
2) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji - zawierające dane aktualne na
dzień składania ofert, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie
prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba
że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy;
3) Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowę spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty
rejestracyjne dla każdego ze wspólników;
4) oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Do oferty można również (nieobowiązkowo) załączyć dowód wniesienia wadium określony
w rozdziale XIX ust. 6 SWZ.
W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć także:
1) Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy - według wzoru załączonego do specyfikacji;
2) informacja na temat części zamówienia, których wykonanie ma zostać powierzone
podwykonawcom;
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym
mowa w rozdziale XIV ust. 5 pkt 3 SWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują
w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten
nie jest konieczny);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa
w rozdziale XV ust. 4 SWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza,
że nie dotyczy on składającego ofertę).
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego do oferty należy załączyć:
1) Rysunek techniczny kompletnego pojazdu;
2) Specyfikacja techniczna pojazdu;
3) Oświadczenie, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem marki.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
2.
3.
4.
5.
6.
ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na
dzień składania ofert potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania
w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi
zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
XIII.WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst
jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,
c) skarbowe;
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.
3.
4.
5.
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst
jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku
do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity -
Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności (procedura sanacyjna - samooczyszczenie), w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody,
o których mowa w ust. 3 za wystarczające.
Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835) o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6.
7.c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV.FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Ofertę stanowią:
1) wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze wg
załączonych do SWZ wzorów;
2) pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w rozdziale
XII SWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz pozostałe
wymagane załączniki - należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach,
odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W
razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału.
Złożenie oferty lub części załączników do niej w jednym egzemplarzu może być podstawą do
odrzucenia oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SWZ z powodu
niezgodności z treścią specyfikacji.
Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym
każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony
oferty były ponumerowane.
Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do
pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy
załączyć ich tłumaczenia na język polski.
Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
1) Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji np. wg KRS);
2) Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg
KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te
przedkładane są w formie kserokopii - musi być ona poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest
wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.
3) Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie
może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być
załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub
potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
5) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy
wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik.
W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego
z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do
reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane
zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji
wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do
treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień
rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1) opisana - z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania
w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na
kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2) zaadresowana do zamawiającego: Wodociągi Miasta Krakowa S.A. - Dział Przetargów i
Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek ,,A" (zaadresowanie do Działu Przetargów
i Umów w budynku ,,A" dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);
3) oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru
oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).
XV.WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1.
2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
1) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej
(jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 -
oddzielnie dla każdego wykonawcy.
2) Dowód wniesienia wadium, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich
wykonawców jako wspólne załączniki do oferty.
Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera
wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona
wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej
kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii
udzielonego mu pełnomocnictwa.
3.
4.
5.Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu
konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum
(podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich
współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich
wykonawców.
XVI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania
ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XXVII ust. 4 SWZ p.t.: Środki ochrony
prawnej.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek
odpowiedzieć i może odmówić bez utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności
wadium względnie niewniesienie nowego wadium stanowi podstawę do odrzucenia oferty na
podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 7 specyfikacji.
2.
XVII.OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ
1.Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której zostanie doliczony należny podatek od
towarów i usług (VAT). Użyte w niniejszej specyfikacji określenia ,,cena", ,,cena oferty" oraz
,,cena ofertowa" oznaczają cenę bez podatku VAT.
Cena ofertowa stanowi wartość łączną całości zamówienia i obejmuje koszt wykonania dostaw
wymienionych w rozdziale III SWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), w tym np.: cła i wszelkie opłaty,
koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu do zamawiającego, koszty związane z odbiorami
wykonanych dostaw oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkie inne
koszty dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
Suma wszystkich wartości netto wyszczególnionych w druku Oferty musi odpowiadać łącznej
cenie ofertowej netto.
Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Należy ją traktować jako
wynagrodzenie maksymalne wykonawcy zamówienia nie mogące zostać przekroczone w trakcie
realizacji.
2.
3.
4.
XVIII. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
1.
2.
3.
Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia
oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 5 SWZ.
XIX.WADIUM
1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego,
nr konta: 20 1130 1150 0012 1293 3520 0006.
Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul.
Senatorska 9 (Centrum Obsługi Mieszkańców) lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie
wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi
na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty podanego w rozdziale XVI
SWZ p.t.: Termin związania ofertą oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę
wadium wymienione poniżej w rozdziale XIX ust. 10 oraz XIX ust. 11 SWZ. W przypadku, gdy
gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować
całego okresu związania ofertą, zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium w
prawidłowy sposób. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób
nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 8 SWZ.
Do oferty można (nieobowiązkowo) dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.:
1) kopię potwierdzenia dokonania przelewu - w przypadku pieniądza, lub
2) kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) z potwierdzeniem
złożenia oryginału tego dokumentu w kasie WMK S.A. (jeśli oryginał nie został dołączony do
oferty).
Zamawiający zwraca wadium:
1) wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału
XIX ust. 11 SWZ poniżej;
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana - niezwłocznie po zawarciu umowy;
3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert -
niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie postanowień rozdziału XIX ust. 7 pkt 1 SWZ, jeżeli w wyniku rozpatrzenia
informacji o nieprawidłowościach jego oferta została wybrana. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w rozdziale XXIII ust. 3 SWZ p.t.: Badanie ofert, z przyczyn leżących
po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego albo nie złożył pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w rozdziale XXIII ust. 7 pkt 3 SWZ, co powodowało brak możliwości wybrania
złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.
Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za
dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada
wykonawca.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, choćby była wysłana
w terminie.
Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w rozdziale VII
ust. 2 SWZ p.t.: Zmiany w specyfikacji warunków zamówienia, a także z przyczyn podanych
w rozdziale XXVII ust. 3 SWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.
XXI.OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERTY
1.Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może:
(a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.
W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą
wykonawcy, z dopiskiem: ,,Wycofanie oferty". Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed
upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego
oświadczenia.
W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą
wykonawcy, z dopiskiem: ,,Oferta zamienna" nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem
lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką WMK S.A. zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją ,,Wycofanie oferty", następnie -
koperty z adnotacją ,,Oferta zamienna". Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem
zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte
oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.
Podczas otwarciu ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej:
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Dane, które podano podczas otwarcia ofert, po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną
umieszczone w protokole postępowania.
XXIII.BADANIE OFERT
1.Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób
nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych
zawartych w protokole postępowania, na zasadach określonych w rozdziale XXXI SWZ p.t.:
Udostępnianie dokumentacji z postępowania.
W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek
do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy
spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane
oświadczenia lub dokumenty.
W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
wymagań określonych przez zamawiającego oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również nie skorzystać
z prawa do wzywania do uzupełnienia oferty i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.
W toku badania ofert zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez
siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert albo treści załączonych
do oferty oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.
Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub
pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca
niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia
może być - zależnie od rodzaju niezgodności - podstawą do wykluczenia wykonawcy
z postępowania i zatrzymania wadium w przypadku spełnienia przesłanek określonych
w rozdziale XIX ust. 10 pkt 1 SWZ lub odrzucenia jego oferty.
Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz ci,
w stosunku do których zachodzą inne przesłanki określone w rozdziale XIII ust. 1 lub XIII ust. 2
SWZ, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone.
Komisja poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:
1) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten
zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny - pod warunkiem, że takie obliczenie
znajduje się w ofercie
2) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5
poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
3) w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli
obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje
się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej),
chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
4) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób
jej obliczenia;
5) w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością
cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy
cenę danej pozycji;
6) w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że
prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);
7) jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to
w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że
prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT
i obliczy podatek oraz cenę brutto.
Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę
rachunkową w obliczeniu ceny lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze
specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie
zawiadomiony przez zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może
odmówić zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje
się za zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie postanowień rozdziału XXIV
ust. 1 pkt 6 SWZ.
O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty.
Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. W tym celu zamawiający zwróci się do każdego wykonawcy, którego
cena ofertowa budzi wątpliwości w tym zakresie, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Komisja, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu
13.
wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów oraz inne
uzasadnione powody podane w wyjaśnieniu przez wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający może odrzucić
tę ofertę.
Oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie
(z powodów wymienionych w rozdziale XXIV SWZ) komisja przetargowa nie wnioskuje, będą
rozpatrywane merytorycznie w sposób podany w rozdziale XXV SWZ p.t.: Wybór oferty
najkorzystniejszej.
XXIV. ODRZUCENIE OFERTY
1.
2.
3.
Ofertę odrzuca się, jeżeli:
1) jej treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
5) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XXIII ust. 7 pkt 3 SWZ p.t.: Badanie ofert;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w rozdziale XVI ust. 2 SWZ, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Każdy wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach
odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w terminie i w sposób podany w rozdziale
XXVIII ust. 2 SWZ p.t. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający równocześnie w powyższym terminie informuje o odrzuceniu ofert wszystkich
pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty.
XXV.WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty
zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) Oferowana cena netto
100 %
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od
pierwotnie oferowanych.
Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza, to jest najtańsza spośród ocenianych.
2.
3.
4.
XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1.
Postępowanie unieważnia się, gdy:
2.
3.
4.
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy;
5) w przypadku wymienionym w rozdziale XXV ust. 2 SWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń WMK S.A.
oraz na stronie internetowej.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał
się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów
WMK S.A.
XXVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.
2.
3.
4.
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień
określonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 SWZ oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed
zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych
w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając ,,informację
o nieprawidłowościach" wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.
,,Informację o nieprawidłowościach" (zwaną dalej ,,informacją") można złożyć w terminie 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej
złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą
nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji warunków
zamówienia można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia wraz ze specyfikacją na
stronie internetowej WMK S.A.
W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia lub
postanowień specyfikacji warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie
5.
6.
7.
zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich
wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera
umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.
Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać).
W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź)
wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu
informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu
nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak
rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie
podniesionych zarzutów.
W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu
czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.
Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia
w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja
zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.
XXVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1.
2.
3.
Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu wyboru
i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana,
ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia może być zawarta i warunki jej zawarcia. Do zawiadomienia zostanie dołączony
projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przesyłanego projektu
umowy drobnych zmian o charakterze porządkowym lub innych, które nie są niekorzystne dla
wykonawcy lub na które wykonawca wyraził zgodę.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który
złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i jego cenę ofertową oraz ustaloną cenę
całkowitą zamówienia - lub - lub o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach
wykluczonych, ofertach odrzuconych - z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych
decyzji oraz o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub
informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych
decyzji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Senatorska 1,
przy wejściu do budynku ,,A") oraz zamieszczone na stronie internetowej:
www.wodociagi.krakow.pl/aktualnosci/przetargi/przetargi-regulaminowe.
XXIX.ZAWARCIE UMOWY
1.Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu związania
ofertą w związku z wpłynięciem informacji o nieprawidłowościach, zobowiązany jest nie później
niż dziesiątego dnia od przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zawiadomienia o wyborze oferty, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane - piętnastego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
dnia od jego przesłania (lub niezwłocznie po otrzymaniu ww. zawiadomienia, jeśli tak wynika
z jego treści) przesłać pocztą na adres WMK S.A. lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów
i Umów - budynek ,,A" lub na dziennik podawczy przy ul. Senatorskiej 9) wypełnioną po swojej
stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty.
Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany wraz z zawiadomieniem
o wyborze lub później, a nie pierwotne proponowane warunki umowy załączone do SWZ.
Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a
jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane - nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od jego
przesłania.
Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko
jedna oferta.
W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę
(wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi
wspólnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności
gospodarczej.
Treść umowy nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu
przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.
Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć
umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną
przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty.
Niezłożenie kompletnej umowy w terminie lub dokonanie zmian we wzorze umowy może być
przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zmiany zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne tylko w następujących sytuacjach:
1) przewidzianych we wzorze umowy;
2) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po
stronie zamawiającego lub wykonawcy, zmiany osób).
XXX.UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA
1.Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww.
dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek albo fotografii lub przesłaniu
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku powielania
okazywanych materiałów.
W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin
z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w rozdziale XI SWZ p.t.: Sposób porozumiewania
się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
2.
3.
XXXI.UWAGI KOŃCOWE
1.W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
Powyższa specyfikacja warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej
z wybranym w postępowaniu wykonawcą.
Uwagi:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych
prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informujemy, że w przypadku
uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi Miasta Krakowa
S.A. (dalej jako: ,,WMK S.A." lub ,,administrator"), z siedzibą w Krakowie przy ulicy
Senatorskiej 1.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.krakow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) W związku z prowadzeniem w/w postępowań lub zawieraniem umów WMK S.A.
gromadzi:
a) dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby fizycznej
biorącej udział w w/w postępowaniu;
b) dane osobowe przekazane do WMK S.A. przez osoby lub podmioty biorące udział
w w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK S.A. lub zawarciu umowy o
udzielenie zamówienia publicznego jako dane osobowe osób reprezentujących te
podmioty;
c) dane osobowe podwykonawców lub osób reprezentujących podwykonawców,
które zostały przekazane do WMK S.A. przez osoby lub podmioty biorące udział w
w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK S.A. lub zawarciu umowy o
udzielenie zamówienia publicznego, w tym dane osobowe zawarte w
udostępnionych dokumentach;
d) dane osobowe innych osób zawarte w dokumentach udostępnionych przez osoby
lub podmioty biorące udział w w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK
S.A. lub zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe przekazane WMK S.A. w w/w przypadkach obejmują w
szczególności dane osobowe ujawnione w zgłoszeniu do udziału we wstępnych
konsultacjach rynkowych, w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w
oświadczeniach do niej składanych. Dane te to w szczególności: informacje dotyczące
kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach
przekazanych w trakcie postępowania, m.in. zaświadczeniach wydanych przez Urząd
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny, lub uprawnieniach
budowlanych, a w przypadku osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS również
informacje ujawnione w KRS.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w oparciu o poniżej
wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
a) ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na WMK
S.A., wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa
podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
- związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (w tym wstępnych konsultacji rynkowych, jeżeli będą
przeprowadzone),
- archiwizacyjnych,
- rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rachunkowości;
b) ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WMK S.A., którymi są:
- przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych lub postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
- zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w
postępowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania
obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w
celach kontaktowych związanych z realizacją umowy,
- zabezpieczenie możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekwowania roszczeń, a
także obrony przed roszczeniami,
- w przypadku, gdy Pani/Pan uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub obiektów
należących do WMK S.A., kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów
należących WMK S.A. oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych,
porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie
obiektów WMK S.A.,
- udokumentowanie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego (w tym obowiązków sprawozdawczych
dotyczących zgłaszania schematów podatkowych wynikających z przepisów
Ustawy Ordynacja Podatkowa).
7) WMK S.A. informuje, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz - w
zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SWZ) - jest
jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana lub podmiot, który udostępnił
Pani/Pana dane osobowe, udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz - w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej - także
do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (niepodanie takich
danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia
zamówienia).
8) WMK S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku danych przekazanych przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu), w
zakresie danych osobowych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego
ciążącego na WMK S.A. Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny
w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego oraz przez okres
konieczny w celu zabezpieczenia możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń
lub obrony przed roszczeniami, a w zakresie w którym przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych służy realizacji innego uzasadnionego interesu administratora, do czasu
wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania
przetwarzania danych osobowych.
9) Pani/Pana dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie następującym
kategoriom odbiorców: organy jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności
Gmina Miejska Kraków), organy administracji publicznej oraz inne podmioty i osoby,
które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, spółki zależne
WMK S.A., podmioty działające na zlecenie WMK S.A. (na podstawie stosownej umowy
powierzenia przetwarzania) w tym podmioty świadczące na rzecz WMK S.A. usługi
doradcze, obsługę informatyczną działalności WMK S.A., usługi w zakresie ochrony
mienia.
10) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie
do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji
wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A.;
c) w celu skorzystania z któregokolwiek z w/w przysługujących Pani/Panu praw,
prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod@wodociagi.krakow.pl;
d) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie
internetowej WMK S.A. pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.
Numer dokumentu:467/PN-38/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: