Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20909057 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa siewnika do rzepaku,buraków i cykorii z systemem typu geoseed
Organizator:CM Agropol Sp. z o.o
Adres: Tywica 21A, 74-110 Tywica
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryfiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48668492528
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37760
Opis:DOSTAWA siewnika do rzepaku,buraków i cykorii z systemem typu geoseed

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa CM Agropol Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych urządzeń uprawy pasowej z systemem geoseed.
Powstaje w kontekście naboru
RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20 - Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa CM Agropol Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych urządzeń uprawy pasowej z systemem geoseed

Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup fabrycznie nowego siewnika do rzepaku buraków i cykorii z systemem typu geoseed z dostawą na adres Zamawiającego / Wnioskodawcy oraz przeszkoleniem jego pracowników.
Okres gwarancji
Minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-12
Termin składania:2021-04-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
gryfiński
Gmina
Gryfino
Miejscowość
Wirówek
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Określenie warunków istotnych zmian umowy znajduje się w pkt. XII Zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy dostarczą właściwe dokumenty, zgodne ze wzorami i spełnią warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-16
Data ostatniej zmiany
2021-03-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena: max 70 punktów - kryterium wiodące - wskaźnik C
C= najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej x kryterium wiodące (tj. 70 pkt)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Okres gwarancji: max 30 punktów - wskaźnik G
1) za udzielenie gwarancji na czas od 12 do 23 miesięcy Dostawca otrzyma 15 punktów;
2) za udzielenie gwarancji na czas od 24 miesięcy i więcej Dostawca otrzyma 30 punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maria Jakubik-Grzybowska
tel.: +48668492528
e-mail: mjg@cm-agropol.pl
Kod CPV:16600000-1
Numer dokumentu:2021-18121-37760
Źródło: Internet i własne
Załączniki: