Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-18
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Organizator:23 Baza Lotnictwa Taktycznego Wojska Polskiego w Mińsku Mazowieckim
Adres: Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. miński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261-553-428,, tel. 261-553-430, tel. 261553270 fax. 261553520,
E-mail:
Opis:DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
DLA 23 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM ORAZ JEDNOSTEK I PODODDZIAŁÓW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU W 2020 ROKU"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
-zawiera załącznik nr 1 - ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
-ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2020 r., do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego/faksem na nr 261-553-430 /e-mailem* na adres: 23blt.sluzbazywnosciowa@ron.mil.pl.
Termin składania:2020-03-25
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
-9 dni od wysłania zamówienia
Wymagania:3. Wymagany okres gwarancji:
-minimum 18 miesięcy na produkty
4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć*:
a) w jednej zamkniętej kopercie;
b) faksem na nr 261-553-430;
c) e-mailem na adres: 23blt.sluzbazywnosciowa@ron.mil.pl.
2) na/w kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
-oferta cenowa na: ,, SPECJALISTYCZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI"".
Kontakt:6. Osobą uprawnioną do kontaktów z WYKONAWCAMI jest:
-p. Magdalena GŁÓWKA, budynek nr 28, pok. nr 202 , tel. 261-553-428,e-mail: 23blt.sluzbazywnosciowa@ron.mil.pl.
-p. Agnieszka BODECKA, budynek nr 28, pok. nr 202 , tel. 261-553-430, e-mail: 23blt.sluzbazywnosciowa@ron.mil.pl .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: