Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
Organizator:Centrala Poczty Polskiej S.A
Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 438420600
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:DOSTAWA sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup ma być dokonany w celu zaopatrzenia wszystkich jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w drobny sprzęt gospodarstwa domowego
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=45299580

TERMIN SKŁADANIA ofert
24-05-2023 12:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 24-05-2023 12:00:00
Termin składania:2023-05-24
Wymagania:Warunki udziału

Zgodnie z dokumentacją postępowania

Wadium

1
Wadium

Kwota wadium (PLN):
3 500,00
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
najniższa cena brutto uzyska 100% - Ocena = C min / C b x 100 % gdzie C min - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert, C b - cena brutto zaoferowana z badanej oferty,

Waga %:
100.00
Kontakt:Centrala Poczty Polskiej S.A
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
tel. 438420600
e-mail: kontakt@poczta-polska.pl
Numer dokumentu:CZ.26.267.2023.DTPN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: