Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres: Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 413902314
E-mail:
Opis:Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg zadań od 1 do 18.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy; aparat usg okulistyczny z drukarką w zestawie szt. 1( według opisu i ilości zawartych w załącznikach do SIWZ , a szczególności nr 2, 5 i 5A)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/05/2018
Czas lokalny: 10:45
Termin składania:2018-05-02
Kontakt:Osoba do kontaktów: Tomasz Milcarz Tel.: +48 413902314 E-mail: mstrychalski@zoz.konskie.pl
Kod CPV:33100000, 33100000
Numer dokumentu:DSUiZP 252/MT/8/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: