Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Urząd Miejski w Wałbrzychu
Adres: Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL8861005204
Telefon / fax:74 64 44 820
E-mail:
Strona www:https://gminawalbrzych.logintrade.net
Opis:DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - zgodnie ze specyfikacją
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 30200000-1 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,106597,d232ff1a45d064521ab83f683a178fab.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-11-09 08:00
Termin składania:2022-11-09
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Magdalena Sołtysiak
tel: 74 64 44 820
e-mail: m.soltysiak@um.walbrzych.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w WałbrzychuOsoba kontaktowa:
Magdalena Sołtysiak
tel: 74 64 44 820
e-mail: m.soltysiak@um.walbrzych.pl
Numer dokumentu:Z142/6042
Źródło: Internet i własne
Załączniki: