Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Organizator:Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Adres: Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (94) 347-67-10, (94) 347-67-20, fax.347-67-15
E-mail:
Opis:dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, których szczegółowy opis jest załączony do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferta powinna zawierać: a) Pełna nazwa oferenta z adresem i numerem telefonu. b) Cena brutto na każdą pozycję zamówienia i brutto całego zamówienia. c). Okres gwarancji na zamówiony sprzęt. d). Akceptacja warunków zawartych w załączonym wzorze umowy. f). Podpis oferenta.
3. Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej (oferta i załączniki zeskanowane z podpisem oferenta) na adres piotrlandowski@cen.edu.pl
4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 21.12.2022 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022 r. o godz. 12.15 w Sali nr 108 w siedzibie CEN, ul. Ruszczyca 16, Koszalin.
Termin składania:2022-12-21
Wymagania:Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i przeprowadzi ewentualne negocjacje z oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn lub odstąpienia od wyboru oferenta.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania stosownej umowy.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela Piotr Landowski tel. 94 3476737
Źródło: Internet i własne
Załączniki: