Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-06
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Województwo / powiat: lubelskie, pow. łęczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 817526315, Faks: +48 817526301
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawai odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ), wolny od jakichkolwiek wad fizyczny
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 11/12/2017 Czas lokalny: 12:15
Termin składania:2017-12-11
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 55930,00.zł

Z podziałem na zestawy:
Zestaw nr 1 972,00zł
zestaw nr 2 923,00zł,
zestaw nr 3 2 201,00zł,
zestaw nr 4 850,00 zł
zestaw nr 5 313,00 zł
zestaw nr 6 2 265,00 zł
zestaw nr 7 2 913,00 zł
zestaw nr 8 549,00 zł
zestaw nr 9 1 095,00 zł
zestaw nr 10 332,00 zł
zestaw nr 11 794,00 zł
zestaw nr 12 146,00 zł
zestaw nr 13 73,00 zł
zestaw nr 14 1 171,00 zł
zestaw nr 15 50,00 zł
zestaw nr 16 4 039,00 zł
zestaw nr 17 531,00 zł
zestaw nr 18 181,00 zł
zestaw nr 19 5 889,00 zł
zestaw nr 20 774,00 zł
zestaw nr 21 1 720,00 zł
zestaw nr 22 164,00 zł
zestaw nr 23 828,00 zł
zestaw nr 24 502,00 zł
zestaw nr 25 1 093,00 zł
zestaw nr 26 2 667,00 zł
zestaw nr 27 40,00 zł
zestaw nr 28 1 855,00 zł
zestaw nr 29 212,00 zł
zestaw nr 30 629,00 zł
zestaw nr 31 2 181,00 zł
zestaw nr 32 313,00 zł
zestaw nr 33 941,00 zł
zestaw nr 34 195,00 zł
zestaw nr 35 288,00 zł
zestaw nr 36 690,00 zł
zestaw nr 37 435,00 zł
zestaw nr 38 571,00 zł
zestaw nr 39 303,00 zł
zestaw nr 40 204,00 zł
zestaw nr 41 321,00 zł
zestaw nr 42 249,00 zł
zestaw nr 43 2 770,00 zł
zestaw nr 44 171,00 zł
zestaw nr 45 1 620,00 zł
zestaw nr 46 1 295,00 zł
zestaw nr 47 978,00 zł
zestaw nr 48 1 113,00 zł
zestaw nr 49 597,00 zł
zestaw nr 50 228,00 zł
zestaw nr 51 934,00 zł
zestaw nr 52 872,00 zł
zestaw nr 53 597,00 zł
zestaw nr 54 1 575,00 zł
zestaw nr 55 501,00 zł
zestaw nr 56 217,00 zł
suma 55 930,00 zł
Numer dokumentu:SP ZOZ- DZ /26/ 17
Źródło: Internet i własne
2017-11-06 14:28
Korekta kryterium branżowego

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów zaktualizowano branże.

2017-10-31 13:14
Ogłoszenie do weryfikacji

Ogłoszenie zostało przypisane do branż na podstawie ograniczonej informacji dostępnej w momencie publikacji w serwisie.
Zakres branż może ulec zmianie w związku z otrzymaniem dodatkowych materiałów dotyczących postępowania.