Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26484358 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków czystości i artykułów AGD
Organizator:Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogardzie
Adres: PLAC WOLNOŚI 1, 72-200 NOWOGARD
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL. 913926287
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
na dostawę środków czystości i artykułów AGD
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę środków czystości i artykułów AGD do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Nowogardzie Ul. Kościuszki 3
2.Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 7.TERMIN SKŁADANIA ofert do 25.01.2024 do godz. 10/00
- Ofertę należy przesłać mailem na adres przedszkole4@nowogard.pl lub dostarczyć osobiście do Przedszkola Miejskiego Nr 4 ul Kościuszki 3 z dopiskiem na kopercie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY AGD
Termin składania:2024-01-25
Wymagania:3 .Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .
4.Zamawiający zastrzega sobie, że będzie rozpatrywał tylko te oferty cenowe, które będą zgodne z zapytaniem ofertowym .
5. Zamawiający nie ma obowiązku wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe może zakończyć się bez wyboru jakiegokolwiek oferenta co nie wymaga uzasadnienia i podania przyczyny.
6. Oferent,którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie I zobowiązany jest do dostarczenia towaru w ciągu 7 dni roboczych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Nowogardzie ul.Kościuszki3 Dostawa towaru na koszt oferenta.
Termin płatności zamówionego towaru od otrzymania faktury wynosi 21 dni sposób zapłaty przelew.
Kontakt:OSOBA DO KONTAKTU
Elżbieta Majchrzak TEL. 913926287
Numer dokumentu:P4./1/2024, 1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: