Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20900080 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa środków ochrony roślin
Organizator:Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Spółka z o.o
Adres: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio
Województwo / powiat: łódzkie, pow. sieradzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel fax: (43) 820 32 68, tel. (43) 820 32 67
E-mail:
Opis:zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin
II. Przedmiot zamówienia:
1. Środki ochrony roślin do zwalczania chwastów w zbożu i kukurydzy jednoliściennych i dwuliściennych, w różnych fazach rozwoju, w przeliczeniu na ha.
2. Środki ochrony roślin grzybobójcze w pszenżycie i rzepaku w przeliczeniu na ha.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: przetargi@hodowladeboleka.pl, przesłane pocztą lub osobiście do 26.03.2021r. do godz. 10:00.
Termin składania:2021-03-26
Miejsce i termin realizacji:III. Miejsce dostaw:
Magazyny OHZ Dębołęka
IV. Termin dostaw:
6-9.04.2021r.
Wymagania:V. Warunki płatności:
Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej netto, uwzględniającej koszty dostawy do magazynów OHZ Dębołęka uwzględniając 180 dniowy termin płatności faktury.
VII. Informacje ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia o +/-10%.
2. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
3. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6. Złożenie oferty na zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższą klauzulę:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Dębołęce nr 72, 98-275 Brzeźnio;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy: dostawy środków ochrony roślin (dotyczy zapytania ofertowego z terminem składania ofert do 26.03.2021 r);
o odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Dębołęce nr 72, 98-275 Brzeźnio;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji;
o posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
o ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
o podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Kontakt:5. Dodatkowych informacji udziela Mariusz Góra- agronom, pod nr tel. 535 86 05 00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: