Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16086650 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa śruty rzepakowej
Organizator:Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Adres: Dębołęka 72,, 98-275 Brzeźnio
Województwo / powiat: łódzkie, pow. sieradzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:43 820 32 67 FAX: 43 820 32 68
E-mail:
Opis:Śruta rzepakowa poekstrakcyjna paszowa pochodzenia polskiego luzem w ilości ok. 25 ton
(dostawa całosamochodowa).
Zawartość białka min. 34%. Wilgotność max. 12,5%.
Towar dobrej jakości handlowej, zdrowy, wolny od salmonelli i pleśni, co zostanie potwierdzone świadectwem jakości podczas dostawy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: przetargi@hodowladeboleka.pl, przesłane pocztą lub osobiście do 01.10.2018 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2018-10-01
Miejsce i termin realizacji:Termin dostawy:
o 04-05.10.2018 -25 ton
Uwagi:Warunki płatności:
Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej netto za tonę uwzględniającej koszty dostawy do magazynu OHZ Dębołęka ze wskazaniem min. 30 dniowego terminu płatności faktury.
Informacje ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości powierzchni zamówienia o +/-10%
2. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
3. Zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Złożenie oferty na zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższą klauzulę:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Dębołęce nr 72, 98-275 Brzeźnio;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy: dostawy śruty rzepakowej (dotyczy zapytania ofertowego z terminem składania ofert do 01.10.2018r);
o odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Dębołęce nr 72, 98-275 Brzeźnio;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji;
o posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
o ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
o podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Dariusz Piątek - główny hodowca, pod nr tel. 691 66 79 22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: