Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19030645 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa torfu kwaśnego
Organizator:Nadleśnictwo Giżycko
Adres: ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 87 429 98 65 fax: +48 87 429 98 63
E-mail:
Opis:Dostawa torfu kwaśnego
Dostawa torfu kwaśnego w ilości ok. 350 m3 wraz dowozem i rozładunkiem do szkółki gospodarczej Jelenia Góra, Nadleśnictwa Giżycko.
Szczegółowy obowiązki Wykonawcy określone zostały we wzorze umowy, a ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa do dnia 06 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00, w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.
Termin składania:2020-04-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia od 15.04.2020 roku do 15.05.2020 roku.
Wymagania:Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena wykonania zamówienia.
Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko

Oferta na dostawę torfu kwaśnego, znak sprawy SA.2300.1.2020.MWe nie otwierać przed 06.04.2020 r. godz.10.15.
Numer dokumentu:SA.2300.1.2020.MWe
Źródło: Internet i własne
Załączniki: