Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa ubrań specjalnych i innych artykułów
Organizator:Urząd Miejski w Barwicach
Adres: ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (94) 373-63-43,44,09 lub 608 574 597
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: Zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ubrań specjalnych i innych artykułów na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Barwice.
II. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
Opis
1.
Ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2-cz OPZ kolor piaskowy

Rozmiary:
B1 - 1 kpl.
B3 - 2 kpl.
C2 - 1 kpl.
C4 - 1 kpl.
5
Komplet składa się z kurtki i spodni wykonanych z tkanin gwarantujących skuteczną ochronę Strażaka, posiada certyfikat CNBOP. Charakterystyka ubrania:
o bardzo niski wskaźnik oporu pary wodnej Ret poniżej 18 m2Pa/W
o tkanina zewnętrzna przeszła pozytywnie po 20 cyklach prania testy na:
o ograniczone rozprzestrzenianie płomienia,
o rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,
o rozciąganie,
o rozdzieranie,
o niezwilżalność ciekłych substancji chemicznych,
o otwory rewizyjne w kurtce i w spodniach,
o zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania,
o ergonomiczny krój, wyprofilowania we wszystkich warstwach,
o rękawy wykończone ściągaczem elastycznym,
o dolne krawędzie mankietów i nogawek oraz w dolnej części nogawek po wewnętrznej stronie pionowe szwy wykończone lamówką 100% Kevlar(R),
o na łokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia 100% Kevlar(R) chroniące stawy łokciowe i kolanowe wraz z wkładami amortyzującymi nacisk,
o na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski taśm nośnych aparatu oddechowego,
o w każdej kieszeni kurtki karabińczyk i pętla do mocowania drobnego wyposażenia,
o wielofunkcyjne kieszenie i obejmy do mocowania np. sygnalizatora bezruchu, latarek, rękawic, radiotelefonu,
o patki kieszeni wykończone uchwytami 100% Kevlar(R) ułatwiającymi dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic,
o perforowane taśmy odblaskowe i fluorescencyjne o właściwościach odblaskowych.

2.
Ubranie koszarowe 4 częściowe kolor czarny

Rozmiary:
C4 - 1 kpl.

1
o kamizelka ocieplana - Przód zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą kryjącą zapinaną na rzepy. Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta osłona na krtań. Z przodu dwie kieszenie górne zamknięte patkami. Obie kieszenie posiadają mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Na lewej górnej kieszeni oraz tyle kamizelki umieszczony jest napis STRAŻ. Z przodu kamizelki znajdują się również dwie kieszenie dolne posiadające mieszek od strony listwy kryjącej.
o bluza - która jest zapinana od przodu na zamek błyskawiczny. Bluza posiada dwie kieszenie z patkami umieszczone na wysokości piersi. Na lewej kieszeni tyle bluzy umieszczony jest napis STRAŻ. Na patce lewej kieszeni naszyty rzep pod dystynkcje. Na lewy rękaw naszyty rzep do mocowania oznaczenia PSP lub OSP i nazwy miejscowości danej jednostki.
o spodnie - swobodne w każdym ułożeniu ruchowym. Przednia część nogawki na wysokości kolan i szwu krokowego wzmocniona jest tkaniną bawełnianą. Po bokach wykonane są kieszenie otwarte. Na całym obwodzie nogawek naszyta jest taśma fluorescencjna w kolorze żółtym wraz z trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego(na przodzie i tyle). W dole spodni wykonane są rozporki oraz gumy pod stopy. Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy. Szelki są wszyte w karczek umiejscowiony w tyle spodni w pasie. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
o czapka dżokejka - Czapka wykończona wewnątrz potnikiem z tkaniny bawełnianej. Na usztywnionym klejonką przednim elemencie czapki wykonany jest znak PSP lub OSP. Z tyłu czapki znajduje się zapinka regulująca rozmiar. Daszek czapki usztywniony i przestębnowany trzema stębnówkami.
3.
Rękawice pożarnicze Holik Proline EVO Compact Beige

Rozmiar: 11

1
Rękawice tekstylne cechujące się wyjątkową czułością
i elastycznością. Grzbiet dłoni chroniony jest przez wytrzymały materiał Kermel z hydrofobową obróbką,
a tylne kostki przez piankę przeciwuderzeniową. Materiał z silikonową powłoką zapewnia odporność na zagrożenia mechaniczne i termiczne. Wodoodporna membrana PU działa jako bariera dla bakterii, krwi i chemikaliów.

4.
Rękawice techniczne Seiz Mechanic

Rozmiar: 11

3
Rękawice dedykowane do ratownictwa technicznego nie podlegają procesowi dopuszczenia przez CNBOP, podobnie jak rękawiczki nitrylowe, do działań z linami, w wodzie itp.
PN-EN 388:2003-12 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
5.
Buty FHR 006 BRANDBULL

Rozmiar: 44

1
o Buty z podwójnym systemem zapinania - sznurowania oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania
o Zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia
o Zapewniają ochronę charakterystyczną dla trzeciego stopnia odporności termicznej
o Wykonane z najwyższej jakości materiałów
o Wykonane z wysokiej jakości czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej a także wodoodpornej przez okres czasu 180 minut
o Posiadają stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie
o Nosek okryty jest gumą oporną na ścieranie
o Szwy butów są ognioodporne wykonane z nici Nomex(R)
o Niepalne taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym zapewniają świetną widoczność użytkownika
o Komfort użytkowania butów znacznie podnosi tylna strefa zginania, dodatkowa plastikowa ochrona kostek
o Wyściółka w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta
6.
Hełm strażacki Calisia Vulcan
1
o osłona twarzy metalizowana
o krótka osłona twarzy - okulary
o wnętrze wykonane z naturalnej skóry
o wnętrze komfort + - zespół poduszek i wyściółki NOMEX(R)
o system regulacji obwodu głowy w zakresie 47-65 cm
o system regulacji wysokości noszenia
o osłona karku - kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1)
o uchwyt zestawu łączności SAVOX(R), CeoTronics(R)
o uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki.
7.
Latarka Iskra
4
Rewelacyjna latarka na hełm strażacki wyposażona w diodę Led. Atex, 120 lm, długi czas pracy, IP67. Przystosowana do montażu na każdego rodzaju hełm.
8.
Uchwyt latarki do hełmu Calisia Vulcan
4
Uniwersalny uchwyt do latarek do hełmu Calisia. Uchwyt dedykowany jest do latarek Iskra, pasuje również do latarek M-Fire 2, M-Fire 3 oraz latarek Peli.
3) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie. W takiej sytuacji Zamawiający odnotuje w protokole stwierdzone wady, usterki oraz nieprawidłowości wyznaczając termin, w jakim w jakim wady muszą zostać usunięte bądź odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: m.tomska@um.barwice.pl w terminie do 15.11.2023r. do godz. 10.00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2023r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2023-11-15
Miejsce i termin realizacji:2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Miejskiego w Barwicach w terminie do dnia 15.12.2023r.

V. Termin wykonania i sposób rozliczeń:
1) Termin wykonania zamówienia wymagany: do 15.12.2023 r.
Wymagania:I. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości
kwoty 130 000 zł.
III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
Nie dotyczy
IV. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
2) Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Dokumenty wymagane jakie należy złożyć:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia,
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy.

IX. Kryteria wyboru ofert:
o 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

X. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Numer dokumentu:IN.271.1.29.2023.MT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: