Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego
Organizator:Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach
Adres: Podkładowa 2, 99-311 Skierniewice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Skierniewice
Państwo: Polska
Telefon / fax:608 610 672
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Wyłonienie wykonawcy zamówienia, którym jest dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie pracowni sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie Pracowni sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy zamówienia, którym jest dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie Pracowni sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie Pracowni sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Kod CPV
30200000-1
Nazwa kodu CPV
Urządzenia komputerowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
30237200-1 Akcesoria komputerowe,
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 14-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach,
ul. Podkładowa 2 w sekretariacie nie później niż do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 12:00 czasu lokalnego
Termin składania:2019-08-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice
Harmonogram realizacji zamówienia
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Wiedza i doświadczenie
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Potencjał techniczny
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Dodatkowe warunki
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Warunki zmiany umowy
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Wykluczenia
w załączniku Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO SKIERNIEWICE
Adres
Rynek 1
96-100 Skierniewice
łódzkie , Skierniewice
Numer telefonu
468333519
Fax
468333519
NIP
8361835552
Tytuł projektu
Doświadczeni Technicy
Numer projektu
RPLD.11.03.01-10-0007/17-00
Załączniki

formularz cenowy - zał. C
opis zamówienia cz.2 - zał. 2
opis zamówienia cz. 1-zał.1
ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Darosław Sadowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
608 610 672
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:1198680
Źródło: Internet i własne
Załączniki: