Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23494211 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa warzyw i owoców
Organizator:Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Adres: ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 0048 41 39 14 025
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę na stołówkę szkolną warzyw i owoców według załącznika Nr 1 do oferty.
1. Przedmiotem zamówienia jest - dostawa warzyw i owoców
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 15.07.2022 r., do godz. 10.00.
o osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie w godz. od 7.00 do 15.00,
o przesłać na adres Zamawiającego tj.: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie Ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno z dopiskiem- "dostawa warzyw i owoców na stołówkę szkolną".
o elektronicznie- donatal975@gazeta.pl., zsp51opuszno@o2.pl
Otwarcie ofert:Rozstrzygnięcie oferty o godz. 12.00
Termin składania:2022-07-15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia od wrzesień 2022 rok- czerwiec 2023 rok,
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę w jednej z n/w form:
Ponadto Zamawiający informuję, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do zawarcia umowy handlowej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: