Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16298284 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa węgla
Organizator:Gmina Słupia
Adres: Słupia 257,, 28-350 Słupia
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel 413816024 wew 24
E-mail:
Opis:FORMULARZ OFERTY
na dostawę węgla poniżej 30 000 euro
II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV : 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla
dostarczenie węgla- EKO groszku:
- do kotłowni budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 257, 28- 350 Słupia - 17 ton groszku o grubości 5 - 30 mm o niskiej zawartości miału max. 5%, wilgotność do 15%, zawartość popiołu do 10%, temperatura stapiania popiołu powyżej 1150 0C o niskim pęcznieniu.
Miejsce i termin składania ofert: Zamówienia składane będą pisemnie, poczta elektroniczną, faksem.
termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.04.2019 r.

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do 08.11.2018r. do godziny 11:00 w formie:
? Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Słupi Słupia 257,
28-350 Słupia z dopiskiem ,,Oferta na dostawę węgla".
Termin składania:2018-11-08
Miejsce i termin realizacji:Dostawa będzie wykonana w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Dostawy odbywać się będą w ilościach do 4,5 tony na jedno zamówienie.
Wymagania:a) okres gwarancji: trzy miesiące od daty dostawy
b) warunki płatności: Na podstawie faktury z 14- sto dniowym terminem płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Kod CPV:09111000-0
Numer dokumentu:SGG.271.22.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: