Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14788347 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa węzła cieplnego jednofunkcyjnego
Organizator:Celsium Sp. z .o.o
Adres: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 252 89 80
E-mail:
Opis:dostawa węzła cieplnego jednofunkcyjnego (co.) wiszącego - moc 25 kW o następujących parametrach:
1. Moc obliczeniowa instalacji co. 25 kW
2. Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:
-dla zimy zmienne 125/75 °C
3. Temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczych:
- co. - zmienne w funkcji temperatury zewnętrznej 80/60 °C
4. Ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar
5. Ciśnienie w przewodzie zasilającym sieci cieplnej: 7,0 bar
6. Ciśnienie w przewodzie powrotnym sieci cieplnej: 3,0 bar
7. Ciśnienie dyspozycyjne instalacji odbiorczej co.: 25 kPa
8. Ciśnienie statyczne instalacji odbiorczej co.: 40,0 kPa
9. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji co. 300,0 kPa
10. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa co.: 300,0 kPa
11. Pojemność zładu instalacji odbiorczej co.,: brak danych
12. Wymiennik ciepła płytowy lutowany, posiadający określoną w aprobacie technicznej wartość parametru ,,A" stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-02414, pkt. 2.2.2.2),
13. Regulator pracy węzła od temperatury zewnętrznej,
14. Zawór regulujący temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6),
15. Ciepłomierz MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54, wodomierz na uzupełnianiu wody instalacyjnej z nadajnikiem impulsów.
16. Pozostałe wyposażenie węzła - wg schematu technologicznego - zał. nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 02 luty 2018 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 luty 2018 r. o godzinie 11:15.
Dopuszcza się składanie ofert drogą e-mail, na adres: jaroslaw.drygalak@celsium.pl
Termin składania:2018-02-02
Miejsce i termin realizacji:Termin dostawy węzła ustala się na: do 28 luty 2018 roku.
Numer dokumentu:TI/JD/514/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: