Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17740432 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2019-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wodomierzy
Organizator:Polska Grupa Górnicza sp. z o.o
Adres: ul.Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 7161420
E-mail:
Strona www:https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe.php
Opis:Dostawa wodomierzy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, grupy 332-3 w roku 2019
Pozycje ujęte w aukcji:
Lp. | Nazwa | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kierunek licytacji
1 | WODOMIERZ WIELOSTRUMIENIOWY MSD CYBLE Q 25 1,6MPA PRZEPŁYW CIĄGŁY 4,0M3/H PRZYŁĄCZE G1 1/4" ZIMNA WODA PRZYSTOSOWANY DO ZDALNEGO ODCZYTU SUCHOBIEŻNY ITRON | 332-3 - Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu | 2 | szt. |
2 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY SUCHOBIEŻNY JS 2,5-G1-02 SMART+ Q 20 1,6MPA ZIMNA WODA JEDNOSTRUMIENIOWY | 332-3 - Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu | 1 | szt. |
3 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY SUCHOBIEŻNY JS90 2,5-G1-02 SMART+ Q 20 1,6MPA CIEPŁA WODA JEDNOSTRUMIENIOWY | 332-3 - Przyrządy do pomiaru objętości i strumienia przepływu | 1 | szt. |
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe.php Czas zakończenia ofertowania: 2019-08-01 12:53:00
Otwarcie ofert:Czas rozpoczęcia aukcji: 2019-08-02 11:00:00 Czas zakończenia aukcji: 2019-08-02 11:15:00 Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y) od momentu ostatniego postąpienia
Termin składania:2019-08-01
Wymagania:Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia | 31.10.2019
Uwaga
1.
Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
2.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/
Kontakt:Kontakt z
Imie, Nazwisko | Telefon | Email | Godziny urzędowania
DOROTA POŁAP | 32 7161420 | d.polap@pgg.pl |
Numer dokumentu:621903259
Źródło: Internet i własne
Załączniki: