Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19277757 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wraz z montażem radiotelefonów analogowo-cyfrowych
Organizator:Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Adres: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:centrala: tel. 52 349-84-00
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczy: dostawy wraz z montażem radiotelefonów analogowo-cyfrowych w Szkolnym Stanowisku Kierowania
dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy planuje zakup, montaż, uruchomienie oraz skonfigurowanie łączności radiowej w technologii analogowo-cyfrowej TDMA w Szkolnym Stanowisku Kierowania.
Minimalne wymagania:
1. Radiotelefony Motorola DM4600e wraz z mikrofonami bazowymi do RTF Motorola Mototrbo (np. RMN5050) o łącznej ilości 4 szt.
2. Moduł wyniesienia manipulatorów do DM400 DSR300M z pełną funkcjonalnością panela przedniego.
3. Zabezpieczenie napięcia do radiotelefonów PBR 250B-12.20/5M.
4. Zestaw do szybkiej naprawy składający się z:
a) zaciskarki złączy koncentrycznych RG58, HI55, HI000 - 1 szt.
b) wtyku antenowy BNC kątowy zaciskany RG58 - 20 szt.
c) wtyku antenowy BNC zaciskany RG58 - 80 szt.
d) wiertła stożkowe stopniowe 5el - 1szt.
e) obciążenia antenowego Diamond DL50-N - 1 szt.
f) wkrętarki YT-82780 - 1 szt.
g) lutownicy YT-82451 - 1 szt.
h) szlifierki YT-82826 - 1 szt.
i) przyrządu SWR TYT SW-102 - 1 szt. j) miernika multimetr MT8206 - 1 szt.
5. Konserwacja masztu antenowego:
a) wymiana oświetlenia przeszkodowego (lampa LED 24V niskiej intensywności zgodna z wymogami Międzynarodowej Komisji ds. Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 z poź. zm.)) oraz wykonanie instalacji do lampy wraz z osprzętem: przewód odporny na warunki atmosferyczne, uchwyty przewodu, włącznik zmierzchowy, transformator separacyjny, zabezpieczenie przepięciowe i nadprądowe, skrzynka montażowa zewnętrzna, schemat instalacji;
b) konserwacja masztów oraz odciągów;
c) przygotowanie pod łączność w technologii TETRA tj. dołożenia dodatkowego okablowania oraz dodatkowego wysięgnika na maszcie wraz z niezbędnymi elementami montażowymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia urządzeń do siedziby Szkoły;
b) wykonania inwentaryzacji okablowania oraz przeprowadzenia wymaganych napraw, w przypadku braku możliwości naprawy wymiana istniejącego okablowania;
c) demontażu, montażu oraz uruchomienia wszystkich elementów łączności radiowej zainstalowanej w Szkolnym Stanowisku Kierowania;
d) przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji sprzętu;
e) dostarczenia do każdego urządzenia kompletu dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej;
f) wykonania wizji lokalnej Wykonawcy u Zamawiającego w celu zapoznania się z istniejącą siecią teletechniczną wraz z propozycją jej rozbudowy;
g) zapewnienia bezpłatnego wsparcia oraz usług serwisowych na dostarczony sprzęt i instalację w okresie min. 24 miesięcy;
h) wykonywania usług serwisowych przez okres gwarancji polegających na:
i. konserwacji sprzętu;
ii. pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z instalowaną łącznością;
iii. gwarantowanej dyspozycyjności serwisu w przypadku awarii sprzętu;
iv. gwarantowanej dyspozycyjności specjalisty w przypadku problemów;
v. konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
vi. naprawie niesprawnego sprsyzętu;
vii. nieograniczonej liczbie zmian konfiguracyjnych systemu w ramach możliwości wersji systemu posiadanej przez Zamawiającego;
viii. wykonywaniu drobnych prac kablowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania łączności radiowej;
ix. zapewnieniu czasu reakcji na uszkodzenia 2 godz. tj. od 7.00 do 20.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można przesłać do dnia 28.05.2020 r. do godz. 12:00 w następujący sposób:
1. Pocztą elektroniczną na adres: zampub@sppsp.bydgoszcz.pl lub
2. Faxem na numer: 52 3753077 lub
3. Pocztą na adres: Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz
Termin składania:2020-05-28
Wymagania:W przypadku zainteresowania proszę o nadesłanie oferty, która powinna zawierać m. in.:
1. Formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane (zał. nr 1).
2. Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie RODO.
Kontakt:W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi: mł. asp. Hubert Chudański, tel. 52 3498483, kpt. Damian Cieślak, tel. 52 3498489.
Numer dokumentu:SPT.236.14.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: