Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26597191 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wykładziny
Organizator:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
Adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 445 50 00
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425215
Opis:DOSTAWA wykładziny dla Działu Administracyjnego
Opis postępowania: Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie wstępnej wyceny na: Dostawę wykładziny dla Działu Administracyjnego

Formularz wyceny i Opis przedmiotu zamówienia znajdują się w zakładce Załączniki.

Formularz wyceny należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki, wyłącznie ze swojego profilu zarejestrowanego na Platformie zakupowej poprzez załączenie Formularza ofertowego w zakładce Załączniki. Uznaje się, że osoba zamieszczająca na platformie zakupowej Spółki wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz oferty jest upoważniona przez Wykonawcę i działa w jego imieniu.

Jednocześnie informujemy, iż cena wskazana Formularzu wyceny służyć będzie wyłącznie rozeznaniu rynku przez Zamawiającego, nie stanowi wiążącej oferty do udzielenia zamówienia.

Grupa asortymentowa: Materiały remontowo-budowlane 07-02-03
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425215
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-02-01 15:00 2024-02-08 10:00
Termin składania:2024-02-08
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
tel.: 22 445 50 00
AJCHLER-WINIARSKA IWONA [PZP-DRZ-WRO]
I.Ajchler-Winiarska@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych
Numer dokumentu:425215
Źródło: Internet i własne
Załączniki: