Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa wyposażenia
Organizator:Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Jelenia Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 538 402 604
E-mail:
Opis:w związku z realizacja projektu pn. ,,EnergyTransPolSax" zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA wyposażenia nieinwestycyjnego:
o Zestaw komputerowy obejmujący:
? Laptop
? monitor
? klawiatura
? mysz
? słuchawki z mikrofonem
? oprogramowanie - pakiet biurowy, system operacyjny
- 3 zestawy
o monitor interaktywny ze stojakiem
Specyfikacja:3. Istotne warunki zamówienia: Szczegółowe parametry zamówienia zamieszczone są w Ofercie. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby KARR S.A. ponosi Wykonawca.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,Oferta Wykonawcy", według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., (adres: Ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub drogą mailową na adres marta.lipnicka@karr.pl do dnia 11.01.2021 do godz. 9.00
Termin składania:2021-01-11
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji*: dostawa do siedziby KARR S.A. do dnia 8.02.2021
Wymagania:Kryterium wyboru oferty: 100% - zaproponowana cena.
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
? zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
? nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
? negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,
? zmiany terminu realizacji zamówienia,
? unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba do Kontaktu: Marta Lipnicka, koordynator projektu, marta.lipnicka@karr.pl tel. +48 538
402 604
Źródło: Internet i własne
Załączniki: