Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych
Organizator:X Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres: ul. Zofii Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70482
Opis:Edu(R)Ewolucja 2
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.10.01.02-04-0002/20 - Edu(R)Ewolucja 2

Część 1
DOSTAWA z montażem mebli laboratoryjnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
DOSTAWA z montażem mebli laboratoryjnych do pracowni chemicznej, w ramach projektu ,,Edu(R)Ewolucja 2" dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-29
Termin składania:2021-09-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Określone we wzorze.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-21
Data ostatniej zmiany
2021-09-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 % Kryterium oceniane będzie wg następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = -------------------------------- x100%
cena oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Stegienka
tel.:
e-mail: lo09@edu.bydgoszcz.pl
Kod CPV:39180000-7
Numer dokumentu:2021-17999-70482
Źródło: Internet i własne
Załączniki: