Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23901962 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
Organizator:COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o
Adres: Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
NIP:PL5833162278
Telefon / fax:509 204 821
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127152
Opis:DOSTAWA 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.05.04.02-22-0001/18 - Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego

Część 1
DOSTAWA 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-27
Termin składania:2022-09-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-20
Data ostatniej zmiany
2022-09-20 14:38:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
termin dostawy
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
waga laptopa
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
opcja dodatkowa
Kontakt:Osoby do kontaktu
Bartosz Dagiel
tel.: 509 204 821
e-mail: bdagiel@copernicus.gda.pl
Kod CPV:30213000-5, 30213100-6
Numer dokumentu:2022-20658-127152
Źródło: Internet i własne
Załączniki: