Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17156389 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa ziemniaków
Organizator:Dom Pomocy Spolecznej w Wąbrzeźnie
Adres: Pod Młynik 4a, 87-200 Wąbrzeźno
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 688 03 71 wew. 21, 56 471 99 62
Opis:Dostawa ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
PROGNOZOWANE ZUŻYCIE ZIEMNIAKÓW NA MAJ 2019 ROK

L.p. Nazwa j.m. ilość Cena jednostkowa

netto
Cena jednostkowa brutto

za kg
Wartość brutto

(IV x VI)
I II III IV V VI VII
1 Ziemniaki kg 975
RAZEM:
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę z załącznikiem nr 1 oraz z podpisanym oświadczeniem (zał. nr 2) oraz oświadczenie RODO prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2019 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A 87- 200 Wąbrzeźno z dopiskiem ,,Oferta na dostawę ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Termin składania:2019-04-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - okres 1 miesiąc - maj 2019 roku
Dostawa własnym transportem 3 dni w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki)
Uwagi:Kryterium oceny ofert - cena 100 %
Inne istotne warunki zamówienia (wzór przyszłej umowy w załączeniu)
Kontakt:W razie wątpliwości proszę o kontakt:

- sprawy dotyczące wymogów zamówienia - D. Szwiec 56 688 03 71 wew. 21

- sprawy proceduralne - E. Okrasa 56 471 99 62
Numer dokumentu:K.ZP.OR.333-39/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: