Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15799293 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy artykułów spożywczych i sypkich
Organizator:Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
Adres: ul. Sułkowskiego 1, 58-533 Mysłakowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. jeleniogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax.: (75) 71-31303
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia :
Sukcesywne dostawy w II półroczu 2018 roku artykułów spożywczych i sypkich dla Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach (zgodnie z tabelą)
Tabela 1
lp
Nazwa produktu
Jednostki
miary
Ilość
Cena
netto

Cena
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

1
Sól
kg

40

2
Cukier
kg

100

3
Ryż 1 kg
szt

110

4
Mąka tortowa
kg

20

5
Mąka ziemniaczana

kg
5

6
Kasza jęczmienna gruba
kg
50

7
Fasola Jaś karłowy

kg
40

8
Olej rzepakowy 1 l

szt
160

9
Szczaw konserwowy 300 g puszka

szt
12

10
Papryka konserwowa 1500 g

szt
6

11
Buraczki wiórka 1650 g

szt
24

12
Makaron pene knorr 3 kg

szt
9

13
Makaron spaghetti knorr 3 kg

szt
12

14
Makaron świderki knorr 3 kg

szt
30

15
Makaron łazanki knorr 3 kg

szt
8

16
Makaron nitki Knorr 250 g do rosołu

szt
100

17
Makaron zacierka 250 g

szt
48

18
Prymat szkoła przyprawa do kurczaka 800 g

szt
4

19
Prymat szkoła przyprawa do mięs
800 g

szt
5

20
Prymat szkoła przyprawa do ryb 800 g

szt
3

21
Prymat szkoła kucharek smak natury 5000 g

szt
12

22
Papryka słodka

kg
2

23
Majeranek ( 150 g)

szt
6

24
Ziele angielskie

g
600

25
Liść laurowy

g
150

26
Pieprz czarny mielony ( kg)

szt
2

27
Natka pietruszki suszona
g
1500

28
Kminek

g
150

29
Lubczyk suszony
( 145 g)

szt
10

30
Cynamon ( 390 g)

szt
1

31
Cukier waniliowy

g
1500

32
Koperek

g
1000

33
Czosnek granulowany
( kg)

szt
2

34
Koncentrat pomidorowy Pudliszki 900 g
szt
70

35
Oregano

g
250

36
Bazylia

g
500
Miejsce i termin składania ofert: VII. Sposób i termin składania ofert:
1) Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach 58-533 Mysłakowice ul. Sułkowskiego 1
2) Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skan oferty oraz załączników) na adres:
zsspig@poczta.onet.pl
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną należy potwierdzić telefonicznie jej otrzymanie przez zamawiającego przed terminem składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2018 r. godz. 12:00
Termin składania:2018-08-17
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin i sposób realizacji przedmiotu zamówienia
- Termin realizacji:
od 03.09.2018 do 31.12.2018r. na podstawie zamówień
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku VAT. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice 0050.58.2017 z 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych", Zarządzeniem nr 0050.74.2017 z 17 sierpnia 2017 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT" w Urzędzie Gminy Mysłakowice oraz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
V. Sposób zapłaty:
przelew 14 dni od daty wystawionej faktury na podstawie zrealizowanego zamówienia
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
Forma oferty Oferta powinna zawierać:
- Nazwę i adres oferenta (NIP)
- Nazwę i cenę, jednostkową poszczególnych artykułów w wartości netto i brutto
- Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1
VIII. Kryteria oceny ofert :
Zamawiający ustala 1 kryterium wyboru oferty:
- Realizacja zamówienia powierzona zostanie wykonawcy oferującemu przedmiot zamówienia za najniższą cenę obejmującą wszelkie koszty związane z jego realizacją.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem
i otrzymane od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec
zamawiającego. Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy.
Kontakt:Szczegółowe informacje Gerard Gałeski Tel. 75 7131303.
Lub mailowo
gerard.galeski@gmail.com
Źródło: Internet i własne
Załączniki: