Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy artykułów spożywczych i napojów
Organizator:Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Adres: Wyb. J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax (71) 776 9122
E-mail:
Opis:Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminach i ilościach wyznaczonych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawarty został we wzorze umowy załączonym do niniejszego zaproszenia do składania propozycji cenowych.
Miejsce i termin składania ofert: Propozycją cenową należy złożyć na Formularzach załączonych do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. w jednej z poniższych form:
1) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wyb. J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
2) faxem na numer: (71) 776 9122
3) w wersji elektronicznej na e-mail: agata.luciw@umwd.pl
Termin składania:2018-01-05
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:OKRES GWARANCJI: nie dotyczy
WARUNKI PŁATNOŚCI: zawarte we wzorze umowy.
Numer dokumentu:BOU-A.27/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: