Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25079862 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy miału węglowego
Organizator:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo" Sp. z o.o
Adres: ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 774 20 87, fax (22)774 49 73, tel. (22) 774 33 94 wew. 45, 692 733 270
E-mail:
Opis:Dostawy miału węglowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,Legionowo" Sp. z o.o. w rama 24 kwietnia 2023
Specyfikacja:Informacje dotyczące warunków wymaganych od Wykonawców, sposób przygotowania i złożenia oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej www.pec.com.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo" Sp. z o.o.
05-120 Legionowo, Ul. Sowińskiego 37
do dnia 08.05.2023r. do godz. 930
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego lok. nr 115, I p w dniu 08.05.2023r. o godz. 10.15
Termin składania:2023-05-08
Wymagania:w ramach umowy ramowej
prowadzony bez stosowania Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z późn.zm.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Belke tel. (22) 774 33 94 wew. 45 lub 692 733 270; e-mail: l.belke@pec.com.pl - pod wzgl. meryt.- technicznym

Waldemar Bednarski tel. (22) 774 33 94 wew. 21 lub 692 733 283; e-mail:w.bednarski@pec.com.pl - pod wzgl. meryt.- technicznym

Anita Cybulska-Świętorecka tel. (22) 767-35-73 lub 692 730 652; e-mail: a.swietorecka@pec.com.pl - pod wzgl. formalno-prawnym
Źródło: Internet i własne
Załączniki: