Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21542374 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych
Organizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Adres: Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 445 32 16
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/481627
Opis:ZZ_DZPZ/2021/Z/183a, 187a Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych (II części: owoce i warzywa, pieczywo) na potrzeby Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Domu Pracy Twórczej KUL sukcesywne dostawy owoców i warzyw
warzywa i owoce_ofer [...].xls
1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
2 Dostawy pieczywa na potrzeby Domu Pracy Twórczej KUL sukcesywne dostawy pieczywa
pieczywo - oferta wy [...].xls
1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481627
Składania : 15-07-2021 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481627
Otwarcie ofert:Otwarcia : 15-07-2021 11:15:00
Termin składania:2021-07-15
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji dostaw określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy, natomiast asortyment określony został w formularzu oferty - szczegółowa wycena odrębnie dla każdej z części postępowania.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 81 445 32 16.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 umowa - Wykonawca zapoznał się z warunkami umowy i je akceptuje. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
wzor umowy.pdf
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 kaluzula RODO - Wykonawca zapoznał się z klauzulą RODO i ją akceptuje. Proszę załączyć podpisana klauzulę. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
klauzula RODO.PDF
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Anna Giszczak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 481627, ZZ_DZPZ/2021/Z/183a
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: