Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Drobny sprzęt gastronomiczny
Organizator:Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego
Adres: Żwirki i Wigury 9/13, 01-001 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261848700
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/ozgs/public/postepowanie?postepowanie=52585860
Opis:Drobny sprzęt gastronomiczny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Drobny sprzęt gastronomiczny
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ozgs/public/postepowanie?postepowanie=52585860

TERMIN SKŁADANIA ofert
07-09-2023 12:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 07-09-2023 12:05:00
Termin składania:2023-09-07
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego
Żwirki i Wigury 9/13
01-001 Warszawa
tel. 261848700
e-mail: jw6021.kancelaria@ron.mil.pl
Numer dokumentu:37/2023/Ż
Źródło: Internet i własne
Załączniki: