Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17384465 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-24
Przedmiot ogłoszenia:

Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego - zagospodarowanie terenów zieleni

Województwo mazowieckie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-06-12
Kod CPV:45233000-9,45233161-5,45111200-0,45231300-8,45231400-9,45231000-5,45212140-9,45111291-4,45112710-5,77310000-6
Branże
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • zabytki konserwacje
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • obiekty, sprzęt ogrodniczy, trawa w rolkach
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • pielęgnacja zieleni miejskiej
 • alarmowe systemy, przyzywowe
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • energia eko - urządzenia, instalacje
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • place zabaw
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • rurociągi kablowe
 • systemy melioracji i nawadniania
 • meble - ogrodowe
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • energia eko słoneczna - solary, fotowoltaika
 • energia eko wiatrowa - farmy wiatrowe
 • niwelacje terenu roboty ziemne