Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22247101 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa dostawa prasy
Organizator:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres: ul. T. Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Opis:,,Kompleksowa dostawa prasy na rok 2022 dla potrzeb PZDW i RDW"
Specyfikacja:Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia (formularz oferty, Formularz cenowy, wzór umowy ) - plik .zip do pobrania poniżej ogłoszenia.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail). Odpowiedzi zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godz. 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 24.11.2021r. do godz. 10:00 w pokoju nr 1.
4. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

,,Kompleksowa dostawa prasy na rok 2022 dla potrzeb PZDW i RDW"

Nie otwierać przed: 24.11.2021r., godz. 10:30
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Ul. T. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: 24.11.2021r. godz. 10:30 w pokoju nr 8.
Termin składania:2021-11-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 03.01.2022 do 31.12.2022
Wymagania:Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty - cena 100 %.
1. Kryteria oceny oferty - cena 100 %.
Kontakt:Sprawy merytoryczne: Jerzy Osak tel. (17) 860-94-83
Sprawę prowadzi: Wróbel Wojciech tel. (17) 860-94-83
Źródło: Internet i własne
Załączniki: