Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17012816 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-18
Przedmiot ogłoszenia:

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-04-08
Kod CPV:71000000-8,71221000-3,74200000-1,74232000-4,74230000-7,45200000-9,45220000-5,45222000-9,45222100-0,45213270-6,45231000-5
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • remonty, naprawy, renowacje
 • prace budowlane - uzbrajanie terenów
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • dachy - budowa, remonty, ocieplenia
 • rynny, rury spustowe
 • linie elektryczne, przyłącza
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • wagi przemysłowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - składowiska odpadów
 • posadzki, podłogi, parkiety
 • projekty - ogrodnictwo
 • remonty - obiekty mieszkalne, publiczne
 • niwelacje terenu roboty ziemne