Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-03
Przedmiot ogłoszenia:KONSERWACJA I NAPRAWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Organizator:31. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zgierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261442002
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/31wog/public/postepowanie?postepowanie=36304593
Opis:Nazwa Postępowania
KONSERWACJA I NAPRAWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 31 WOG ZGIERZ W 2023 ROKU
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Konserwacja i naprawa systemów alarmowych w 2023 roku
Rodzaj zamówienia
Usługi
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/31wog/public/postepowanie?postepowanie=36304593

TERMIN SKŁADANIA wniosków
21-11-2022 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia wniosków 21-11-2022 10:30:00
Termin składania:2022-11-21
Wymagania:Warunki udziału

1. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Łodzi , Zgierzu i Skierniewicach ( ZADANIE NR 1 )

1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze.zm. ) w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze.zm.);

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: o dla zadania 1 - o wartości nie mniejszej niż 230.000,00 zł,

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług z zakresu konserwacji i/lub naprawy systemów alarmowych w obiektach związanych z bezpieczeństwem państwa, obronnością, użyteczności publicznej, z których wartość każdej z nich wynosiła co najmniej: o zadanie 1 - 120 000,00 zł brutto

2. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Nowym Glinniku , Tomaszowie Mazowieckim i Leźnicy Wielkiej ( ZADANIE NR 2)

2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze.zm. ) w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze.zm.);

2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: o dla zadania 2 - o wartości nie mniejszej niż 330.000,00 zł

2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług z zakresu konserwacji i/lub naprawy systemów alarmowych w obiektach związanych z bezpieczeństwem państwa, obronnością, użyteczności publicznej, z których wartość każdej z nich wynosiła co najmniej: o zadanie 2 - 170 000,00 zł brutto

2.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Kutnie , Regnach i Gałkówku ( ZADANIE NR 3 )

3.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług z zakresu konserwacji i/lub naprawy systemów alarmowych w obiektach związanych z bezpieczeństwem państwa, obronnością, użyteczności publicznej, z których wartość każdej z nich wynosiła co najmniej: o zadanie 3 - 150 000,00 zł brutto

3.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze.zm. ) w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze.zm.);

3.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: o dla zadania 3 - o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł,

Waluta postępowania
PLN
Uwagi:Kryteria selekcji

1. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Łodzi , Zgierzu i Skierniewicach ( ZADANIE NR 1 )

Zgodnie z dokumentacją postępowania

2. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Nowym Glinniku , Tomaszowie Mazowieckim i Leźnicy Wielkiej ( ZADANIE NR 2)

Zgodnie z dokumentacją postępowania

3. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Kutnie , Regnach i Gałkówku ( ZADANIE NR 3 )

Zgodnie z dokumentacją postępowania

Kryteria oceny ofert

1. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Łodzi , Zgierzu i Skierniewicach ( ZADANIE NR 1 )

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

2. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Nowym Glinniku , Tomaszowie Mazowieckim i Leźnicy Wielkiej ( ZADANIE NR 2)

2.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

3. Naprawa i konserwacja systemów alarmowych w 2023 r. w Kutnie , Regnach i Gałkówku ( ZADANIE NR 3 )

3.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:tel. 261442002
e-mail: 31wog.kancelaria@ron.mil.pl
Numer dokumentu:1/PU/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: