Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-02
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i pielęgnacja nawierzchni trawiastej boisk
Organizator:Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
Adres: ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (56) 4624091
E-mail:
Opis:Zapraszam Państwa do złożenia oferty na
,,Konserwację i pielęgnację nawierzchni trawiastej boisk ,,Olimpia Grudziądz S.A."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania ofertę cenową proszę złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, bądź drogą mailową
na adres: przetargi@moriw.grudziadz.pl

do dnia 09 marca 2023 r. do godz. 08:30
Termin składania:2023-03-09
Numer dokumentu:272.20.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: