Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja zasobów mieszkalnych
Organizator:Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14 656-77-21, tel. 14-656-77-20
E-mail:
Opis:Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą konserwację zasobów mieszkalnych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków
Specyfikacja:Zamówienia (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.
Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Krzysztof Piotrowski - tel. 14 656-77-21 e-mail: krzysztof.piotrowski@tsmtarnow.pl
Anna Dudek - tel. 14-656-77-20 e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert do dnia 04.06.2018 r. do godz. 1200
Termin składania:2018-06-04
Wymagania:TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne