Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14946528 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie traw
Organizator:ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment OZE/Pion Wytwarzanie Samociążek
Adres: ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 695 651 120; +48 67 266 18 37, Fax. +48 67 266 21 47
E-mail:
Opis:,,Koszenie traw na obiektach hydrotechnicznych OWH-K".
Specyfikacja:Warunki uczestnictwa w postępowaniu: zawarto w SWZ zamieszczonym na stronie internetowej: www.enea.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: 27.03.2018r. godzina 1000 Samociążek
ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.03.2018r. godzina 1000 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 22
Termin składania:2018-03-27
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2018r. do 30.10.2020r.
Wadium:1 000,00 zł
Wymagania:Podział zamówienia na części: NIE
4. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE
5. Czy dopuszcza się składanie ofert wspólnych: NIE
Kryteria oceny ofert:
Cena- 100%
9. Termin związania ofertą 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
Kontakt:Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów jest:

Pani Donata Lisiecka tel.: 695 651 120; +48 67 266 18 37, Fax. +48 67 266 21 47;
e - mail: donata.lisiecka@enea.pl;
Numer dokumentu:KZK-Dl.2112.8.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: