Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie traw i odkrzaczanie działek
Organizator:ENEA Centrum sp. z o.o
Adres: Górecka 1, 60-201 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Koszenie traw i odkrzaczanie działek będących w posiadaniu Enea Ciepło Sp. z o.o.
Treść zapytania:
Wszelkie informacje dotyczące
postępowania Zamawiający udostępnia
na platformie zakupowej
Logintrade.NET, która jest główną
stroną prowadzonego postępowania.
Zamawiający informuje, iż platforma
zakupowa Logintrade.NET służy także do
złożenia oferty i komunikacji na etapie
ofertowania.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Koszenie traw i odkrzaczanie działek będących w posiadaniu Enea Ciepło Sp. z o.o. 1 usługa
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Koszenie traw i odkrzaczanie działek będących w posiadaniu Enea Ciepło Sp. z o.o."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1233937,7bbadadd91f7a78b4e6a44fd9f0a49d9.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 10- 2021 14: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
25- 10- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
25- 10- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1233937,7bbadadd91f7a78b4e6a44fd9f0a49d9.html
Termin składania:2021-10-25
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Karol Olejnik
tel:
e-mail: karol.olejnik@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Anna Garczarek
tel:
e-mail: anna.garczarek@enea.pl
Numer dokumentu:Z4/339652
Źródło: Internet i własne
Załączniki: