Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie trawy, chwastów oraz samosiejek
Organizator:ZGM w Grodzisku Mazowieckim
Adres: ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 755 52 31 fax. 022 755 68 12
E-mail:
Opis:Koszenie trawy, chwastów oraz samosiejek na posesjach administrowanych przez ZGM Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim poszukuje firmy do koszenia trawy, chwastów oraz samosiejek na posesjach administrowanych przez ZGM zgodnie z załączonym wykazem.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 12.07.2018 r. godz. 12:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie zamawiającego lub e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl
Termin składania:2018-07-12
Wymagania:Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami:
a/ podpisanym projektem umowy
b/ podpisanym wykazem nieruchomości do zapytania ofertowego,
c/ podpisanym harmonogramem kolejności wykonywania prac dot. niniejszej oferty,
d/ aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000,00 zł,
e/ aktualnym zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: