Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-28
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie dolnej części auli szkolnej
Organizator:Szkoła Podstawowa Nr 4
Adres: ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 56 652-90-93
E-mail:
Opis:1. Malowanie dolnej części auli szkolnej o powierzchni 162 m2. Zakres robót:
- Przygotowywanie powierzchni
- Demontaż istniejącej boazerii
- Demontaż i montaż listew przypodłogowych.
- Szpachlowanie ubytków
- Gruntowanie
- Położenie tynku mozaikowego do wysokości 150 cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego
- Podwójne malowanie pozostałej części do wysokości 265 cm
- Malowanie 7 szt. grzejników żeliwnych ( 12 żeberek każdy)
- Przywracanie pomieszczenia do stanu sprzed malowania.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę cenową (druk w załączeniu) i projekt umowy należy składać w siedzibie szkoły Sekretariat p.107 lub przesłać pocztą, faxem lub elektronicznie do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12;00 na adres: Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu, Ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń, fax 56 652 90 92, e-mail: sekretariat@sp4.torun.pl
Termin składania:2023-03-20
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji do 18.08.2023 r.
Wymagania:2. W wycenie prac należ ująć również: koszt wywozu odpadów wraz z utylizacją.
3. Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin wykonania zamówienia.
- szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
6. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
7. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena,
Kontakt:Ewentualne pytania proszę kierować do Kierownika Gospodarczego tel. (56) 652 90 93 w.3
Numer dokumentu:8/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: