Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 879-75-02, 61 879-70-06
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej
pomieszczeń pozsypowych w budynku mieszkalnym
na os. Stare Żegrze 180 ? 185 w Poznaniu w 2024 roku
Specyfikacja:Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w ?SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl.
Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty za wybrane zadania należy składać w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41- 42, do dnia 01.08.2024 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 r. o godz. 16.00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań
Termin składania:2024-08-01
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 16.12.2024 r.
Wadium:19 000,00 zł
Wymagania:Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia: 31.07.2024 r. przelewem na podane wyżej konto.
Wysokość wadium: 19 000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 16.12.2024 r.
Uwagi:Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Kierownik techniczny osiedli
Źródło: Internet i własne